روزنامه ملی انیس

رئیس‌جمهور با خانواده مرحوم وکیل محمد اشرف احمدزی ابراز غمشریکی نمود

محمداشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان دیروز به منزل وکیل محمد اشرف احمدزی یکتن از بزرگان قومی که اخیراً وفات نموده است، رفت و با فرزندان، اقارب و وابستگان اش ابراز همدردی وغم‌شریکی نموده، به روح آن مرحومی اتحاف دعا کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس‌جمهور گفت که شادروان وکیل محمد اشرف احمدزی یک شخصیت دلسوز به مردم و وطن بود و مرگ او یک ضایعه است.در مقابل اعضای خانواده شادروان وکیل محمد اشرف احمدزی از غم شریکی و همدردی رئیس جمهورکشور، ابراز تشکر نمودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید