روزنامه ملی انیس

رؤسای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین شدند

حوا علم نورستانی در نتیجه انتخابات هیئت اداری کمیسیون مستقل انتخابات، با بدست آوردن ۴ رای به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

خانم نورستانی قبلاً به حیث نماینده مردم نورستان در دور پانزدهم مجلس نماینده‌گان عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات کار کرده است.

مولانا محمد عبدالله یکی از دیگر کاندیدان ریاست کمیسیون مستقل انتخابات بود که با بدست آوردن ۳ رأی نتوانست این کرسی را احراز کند.

همچنان عصمت الله مل به عنوان معاون و مسافر قوقندی به حیث منشی انتخاب گردیدند.

همچنان  در نتیجه انتخابات هیئت اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی زهره بیان شینواری با بدست آوردن بلند‌ترین رای به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب گردید.

کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی در نخستین روز کاری شان، رئیس، معاون و منشی این کمیسیون را انتخاب کردند.

در نتیجه انتخابات میان کمیشنران حاضر، زهره بیان شینواری به حیث رئیس،‌ مولوی دین محمد به حیث معاون و محمد قاسم الیاسی به حیث منشی انتخاب گردیده اند.

این در حالی است که ۲ روز قبل رئیس جمهور غنی بعد از انتخابات اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی توسط کمیته گزینش که اعضای آنرا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ تشکیل میدادند اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را طی فرامین جداگانه معرفی نمود.

بربنیاد فرمان‌های رئیس‌جمهور سیدعصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنگ زیب محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی حواعلم نورستانی و رحیمه ظریفی به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار به حیث اعضای کمیسیون‌ شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند.

همچنان رئیس جمهور غنی طی فرامین جداگانه حبیب‌الرحمن ننگ را به‌حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات
و چمن شاه اعتمادی را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی معرفی نموده است
.

ممکن است شما دوست داشته باشید