روزنامه ملی انیس

دیدگاهی اقتصادی به مبادله ارز، پول اعتباری و ماهیت آن

پوهاند قدرت الله اعظمی

بخش سوم 

می شدند. اما اگر یک ملت مقدار زیادی کالا دارد و با آن تجارت می کند ناچار است متوصل به پول گردد زیرا چون حمل و نقل پول آسان است به نسبت زیادی از حمل ونقل کالا برای مبادله می کاهد.

ملل جهان گرچه از لحاظ تجارت به یکدیگر محتاج می باشند ولی احتیاجات آنها متفاوت است، گاهی ملت احتیاج زیاد به کالای ملت دیگر دارد و حال آنکه آن دیگری نیازمند بسیار نیست ولی وقتی پول و مسکوک بین ملل مختلف رایج گردید ملتی که احتیاج بیشتری دارد مازاد کالاهای دریافتی را پول می پردازد و در نتیجه وقتی پول واصل خرید وفروش بین ملل مختلف رایج بود تجارت به نسبت احتیاج مللی که خواهان کالا های بسیار هستند همواره توسعه می یابد در صورتی که با مبادله کالا تجارت هرگز از حدود احتیاج مللی که خواهان کالاهای کمتری می باشند تجاوز نمی کند زیرا این قبیل ملل نمی‎تواند تفاوت آن را تادیه کند و حساب خود را تفریق نماید.

۳– مقدار طلا و نقره: وقتی که ملل متمدن برجهان سیادت داشته باشد زر وسیم سال به سال زیادتر می شود زیرا ملل مذکور با استخراج معادن و بازرگانی به افزایش زر وسیم کمک می نماید ولی وقتی ملل وحشی به جهان حکومت می نماید برعکس از میزان زر و سیم کاسته می شود، به همین جهت بود که در ادوار هجوم قبایل «گوت را» واندال، «تاتار» و قبایل شمال افریقا از میزان زر و سیم به مقدار زیادی کاسته شد.

نقره هایی که از معادن امریکا استخراج گردید و به اروپا فرستاده شد و از آنجا به خاور زمین حمل گردید به توسعه و پیشرفت کشتیرانی کمک نمود ولی همین نقره ها باعث تنزیل قیمت پول شد زیرا فراوانی طلا و نقره به صورت مال تجارت برای توسعه تجارت مفید است اما باعث تنزیل بهای مسکوک طلا و نقره یعنی پول می گردد زیرا فزونی بهای پول ناشی از کمی طلا و نقره است. قبل از جنگ های پوئیک بهای نقره ۹۶۰ برابر مس بود و امروز فقط ۷۳٫۵ برابر مس است حال اگر بهای نقره به میزان سابق برگردد عمل پولی خود را بهتر انجام می دهد.

بعد از «کشف هندوستان و امریکا» دیگر نرخ تنزیل به زیادی سابق نرسید زیرا طلا و نقره و پول سال به سال در جهان فراوانتر می شد و دولت ها که از راه تجارت ثروت گزافی تحصیل کرده بودند پول خود را به نرخ کم قرض می دادند و ضمناً به واسطه رواج حواله و مبادله پول آسان شد و برخلاف ادوار قدیم دیگر بعضی از نواحی اروپا گرفتار کم پولی نشدند.

گارسیلا نویسنده هسپانوی مؤلف کتاب جنگ های داخلی هسپانیا در جزایر هند غربی می نویسد: بعد از اکتشافات هندوستان نرخ تنزیل که در هسپانیا دیناری بیست در صد بود به ده در صد تنزیل یافت، باید همین طور باشد زیرا دفعتاً مقدار زیادی نقره و طلا به اروپا نقل شد و قیمت همه چیز به استثنأ طلا و نقره افزایش یافت و آنانی که بدهکار بودند دین خود را پرداختند  فرانسوی ها هم «دوره اصلاحات اقتصادی لاو» را به خاطر دارند که همه چیز جز پول ترقی کرد و در نتیجه کسانی که پول داشتند به واسطه تنزیل ارزش آن نرخ تنزیل تقلیل را دادند.

ولی نباید فراموش نمود که مجموع اموال کالا های نوع بیشتر همواره در بازار تجارت نیست همانطور که مجموع پول هم پیوسته در معرض داد وستد نمی باشد و همچنین نباید از نظر دور انداخت اموالی که امروز باز نشده ممکن است یک ماه دیگر وارد بازار شود همانطور که پول را کُد امروز ممکن است فردا به بازار بیاید بنابرین نرخ کالا در قبال پول مطیع خود جزر و مدسه عامل است.

۱- مجموع پول موجود در بازار و معرض داد و ستد نسبت به مجموع کالا های موجود.

۲- مجموع اموال موجود در بازار و معرض داد و ستد نسبت به مقدار پولی که مورد معامله و داد و ستد است.

۳- اموال و پولی که بعداً وارد بازار عرضه داد و ستد خواهد شد. روی این اصل است که
می گویند دولت ها نمی توانند به زود حکم و مقررات برای اشیا و مال تجارت تعیین قیمت بنمایند، که متأسفانه بازار آزاد باعث بدبختی فراوان
است. 

«یولیانوس امپراطور روم شرقی» وقتی مقرر کرد بهای گندم جبراً درشهر «انطاکیه» تنزیل کند این حکم اجباری سبب گردید که قطحی سختی در آن شهر بروز نماید زیرا نمی توان بهای کالا را به اراده شخصی تعیین نمود.

اگر از زمان کشف امریکا و هندوستان «پول اروپا» نظر به قوانین و ارتباط آنها با مصرف پول همین اکنون بیست برابر شده باشد لازم است بهای کالا هم در این قاره بیست برابر شود ولی اگر از یک طرف پول بیست برابر و کالا دو برابر شده باشد آنوقت نسبت به «ترقی پول و کالا» نسبت به عده ده خواهد بود با نتیجه میزان کالا و غلات و حبوبات با فزونی تجارت زیاد می شود و تجارت به هرنسبتی که توسعه یافت باعث «افزایش پول» می شود که تدریجاً وارد بازار می گردد و افزایش کالا همراه با افزایش پول سبب می گردد که باب معامله با اراضی و کشف دریا ها وکشورهای جدید و رابطه با آنان باز شود که این نیز خود ممد توسعه تجارت زیاد و افزایش کالاها را در قبال دارد، بلکه هریک از کالا ها برای نوع دیگر پول محسوب می شود. با ارائه نکاتی چند در مورد پول اعتباری، ماهیت پول و ارز مبادلات آن در مصرف پول وکالا موضوع اصولی و قانونی آنرا به پایان می رسانیم امید است مورد علاقمندان قرار گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید