روزنامه ملی انیس

دیده بان حقوق بشر: ناتو در باره تلفات غیر نظامیان تحقیقات بی طرفانه کند

به اساس گزارش رسانه ها دیده بان حقوق بشر می گوید که کشور های عضو ناتو باید در نشست بروکسل، برای کاهش تلفات غیر نظامیان در آینده، تحقیقات بیطرفانه در مورد حملات هوایی را که منجر به مرگ افراد ملکی شده است، آغاز کنند.

به گفته این گزارش ها این دیده بان گفته است که بررسی ها نشان میدهد که ایالات متحده در تحقیقات خود روی تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی در افغانستان، بسیار به ندرت با شاهدان عینی صحبت کرده و یا به ساحه میروند.

گزارش ها می رساند که پاتریشیا گوسمن، پژوهشگر ارشد امور افغانستان در دیده بان حقوق بشر گفت است که ناتو موظف است نقش خود را در حملات هوایی که ممکن است قوانین جنگ را نقض کرده باشد، بررسی کند.

دیده بان حقوق بشر می افزاید که حکومت افغانستان حتی ظرفیت تحقیقات در مورد تلفات غیر نظامیان را در حملات نظامی شان ندارند و به همین علت نگرانی ها در مورد صدمه رسیدن به افراد ملکی در حملات هوایی اردوی افغانستان، روز بروز بیشتر شده میرود.

ممکن است شما دوست داشته باشید