روزنامه ملی انیس

دیدار وزیرامور خارجه با همآهنگ کننده ریاست آژانس انسجام و همکارى جمهورى ترکیه تیکا

صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه با رجایى قلنچ همآهنگ کننده ریاست  آژانس انسجام و همکارى جمهورى ترکیه (تیکا)، ملاقات کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه  به آژانس باختر  رجایی قلنج با بیان این که تیکا در افغانستان سه شعبه دارد، افغانستان را برای این آژانس بسیار مهم دانست.

ربانی  نیز از فعالیت های آژانس تیکا در افغانستان ستایش کرد خواستار آغاز بازسازی خانقا و آرامگاه سلطان بها والدین ولد در بلخ شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید