روزنامه ملی انیس

دیدار معین امور جوانان با هیئت څارندوی کشور های عضو سازمان سارک

داکترکمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعا ت و فرهنگ امروز با هیئت څارندوی کشور های عضوسازمان سارک ، درکابل دیدار کرد .

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیداردررابطه به  گسترش همکاری ها میان معینیت امورجوانان و هیئت څارندوی کشورهای عضو سازمان سارک،  بحث صورت گرفت.

داکترسادات  دراین دیدار پیرامون برنامه  های معینیت امورجوانان معلومات داد و گفت  که معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ خواهان روابط  جوانان افغانستان با جوانان کشور های مختلف به ویژه څارندویان کشورهای عضو سازمان سارک ، درعرصه های مختلف می باشند .

همینگونه هیئت مذکور ازهمکاری های شان با معینیت امورجوانان اطمینان دادند.

محمد تمیم همکار مسوول څارندوی افغان پارسا  گفت که څارندوی درافغانستان درسال  ۲۰۰۲  میلادی به همکاری وزارت معارف درمکاتب  دوباره به فعالیت آغازکرده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید