روزنامه ملی انیس

دیدار  مشاور امنیت ملی با سفیر ترکیه

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور با اوزان آرطغرل سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل دیدار کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی شورای امنیت ملی به آژانس باختر، در این دیدارهردو جانب ضمن بحث روی گسترش روابط دوجانبه، امنیت و معارف در رابطه به اجماع منطقه یی صلح و امنیت که به ابتکار حکومت افغانستان شکل گرفته است و روی چگونگی نقش موثر ترکیه در آن، بحث و تبادل نظر کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید