روزنامه ملی انیس

دیدار محمد اشرف غنی با شهزاده کریم آغاخان

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حاشیه کنفرانس جینوا در مورد افغانستان روزچهارشنبه با والاحضرت شهزاده کریم آغا خان دیدار کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در این دیدار که در اقامتگاه رئیس جمهور انجام شد، هر دو جانب روی فعالیت ها، سرمایه گذاری و برنامه های آینده بنیاد انکشافی آغاخان در افغانستان بحث نمودند.شهزاده کریم آغاخان گفت که آن ها خواهان صلح، ثبات و پیشرفت دوامدار در افغانستان هستند و بنیاد آغاخان آمادۀ هر نوع همکاری با حکومت و مردم افغانستان در این زمینه می باشد.

محمداشرف غنی از شهزاده کریم آغا خان بخاطر سرمایه گذاری‌ در افغانستان و همکاری های بشردوستانه وی با حکومت و مردم افغانستان در بخش های صحت، بازسازی آبدات تاریخی تشکر کرده افزود: حکومت امکانات لازم را برای سرمایه گذاری و فعالیت بیشتر
بنیاد آغاخان فراهم خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید