روزنامه ملی انیس

دیدار عادله راز با سفیر سازمان همکاری های اسلامی

خانم عادله رازمعین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه روز یکشنبه با سفیر سازمان همکاری های اسلامی در کابل، ملاقات نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، دراین دیدار دو طرف روی موضوعات مرتبط به افغانستان و سازمان همکاریهای اسلامی، با توجه به کنفرانس ژنیو، بحث و تبادل نظر نمودند.

سفیر سازمان همکاری های اسلامی در کابل از اشتراک دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی در کنفرانس وزرای خارجه ژنیو، به معین اقتصادی وزارت امور خارجه خبر داد.

همچنان دو طرف روی چگونگی و جزئیات کنفرانس، به شمول نشست های حاشیه یی آن، بحث نمودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید