روزنامه ملی انیس

دیدار سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از قصر چهلستون

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در حالیکه وی را احمد شعیب رحیم سرپرست شاروالی کابل  خانم نور جهان موانی سفیر بنیاد انکشافی آغاخان، پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر، داکتر طارق رشاد مشاور امور بین المللی مقام وزارت  عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی  نور آغا نوری رئیس باستانشناسی  عبدالمقیم افغان رئیس پالیسی و پلان وزارت همراهی میکردند از قصر تاریخی چهلستون دیدار کرد.

قصر چهلستون که در جریان جنگ ها تخریب گردیده بود در سال ۲۰۱۴ میلادی کار بازسازی آن توسط بنیاد فرهنگی آغاخان به هزینه ۱۲.۵ میلیون یورو کمک مالی کشور آلمان آغاز و در این اواخر کار آن تکمیل و آماده بهره برداری می باشد.

ماه گذشته تفاهمنامه سه جانبه میان وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست شاروالی کابل و بنیاد فرهنگی آغاخان در کابل امضا گردید که بر اساس آن مدیریت هر سه باغ هر یک باغ چهلستون، باغ بابر و مقبره تیمور شاه تحت یک چتر واحد بنام باغ های تاریخی کابل مدیریت خواهد شد.

در عین حال مدیریت این سه باغ توسط یک بورد ۹ نفری از وزارت اطلاعات و فرهنگ  ریاست شاروالی کابل، و بنیاد فرهنگی آغا خان که هر اداره ۳ تن را بعنوان نمایندگان خویش معرفی نموده اند نظارت میگردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید