روزنامه ملی انیس

دیدار سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با والی کنر

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روزچهارشنبه دردیدار با والی کنر پیرامون برنامه های فرهنگی آن ولایت صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدارکه درکابل صورت گرفت، عبدالستار میرزکوال والی کنر، پیرامون برنامه های انکشافی آن ولایت درعرصه های مختلف و به ویژه دربخش فرهنگی، با برشمردن  دستاورد ها،  فعالیت ها  و مشکلات فرا راه،   معلومات داد .

همچنان او دررابطه به کتابخانه شمس الهدا که درولسوالی نورگل ولایت کنرساخته شده و آماده افتتاح میباشد،  پارک تفریحی درآن ولایت که ساخت آن جریان دارد و شماری از پروژه های انکشافی دیگر توضیحات داد.

حسینه صافی ازبرنامه های انکشافی درولایت کنر و به خصوص دربخش های فرهنگی تمجید کرد و برتوجه والی کنر درزمینه فراهم ساختن برنامه های آموزشی  فرصت های کاری و ساختن خانه فرهنگی برای زنان تاکید نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید