روزنامه ملی انیس

دیدار سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با مسئول نهاد موزیم تمدن افغانستان

مسول نهاد موزیم تمدن افغانستان دیروز دردیدار با حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات وفرهنگ، خواهان ایجاد موزیم آنلاین شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر : دراین دیدار مسول نهاد موزیم تمدن افغانستان درکنار آن که دررابطه به فعالیت های نهاد مذکور معلومات داد ، از سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تقاضا کرد که به صورت مشترک این نهاد و وزارت اطلاعات و فرهنگ ، موزیم آنلاین از تصاویرمیراث های فرهنگی افغانستان را ایجاد نمایند .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که درزمینه ایجاد موزیم آنلاین ، نهاد مذکور پیشنهاد شان را به این وزارت ارائه کنند تا پس ازنظر بورد موظف درزمینه اقدام صورت بگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید