روزنامه ملی انیس

دیدار رئیس جمهور غنی با سکرترجنرال سازمان عفو بین الملل

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد شام روزپنجشنبه با کومی نایدو سکرترجنرال سازمان عفو بین الملل دیدار کرد.

کومی نایدو از فعالیت ها و کارکرد های رئیس جمهور غنی و خانم اول در عرصه حمایت از حقوق قشر محروم جامعه افغانستان به خصوص زنان، اطفال، فقرا، ژورنالیستان و فعالین مدنی تمجید به عمل آورد و خواستار دیدار از افغانستان در ماه های آینده گردید. 

رئیس جمهور کشور ضمن تشکر از حمایت های سازمان عفو بین الملل در عرصه های مختلف گفت که برنامه های حکومت افغانستان در بخش حمایت از حقوق زنان، اطفال و محو فقر جامع و پایدار بوده است.

همچنان رئیس جمهور از خواست سازمان عفو بین الملل مبنی بر دیدار از افغانستان استقبال کرد و گفت که نهادهای فعال حمایت از حقوق زنان و اطفال نیاز به حمایت های بیشتر دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید