روزنامه ملی انیس

دیدار رئیس جمهور غنی با رهبری وزارت دفاع ملی

محمد اشرف غنی رئیس‏جمهوری اسلامی افغانستان و سر قوماندان اعلی قوای مسلح کشور، روز پنجشنبه با رهبری وزارت دفاع ملی دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این دیدار ابتدا اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی به نمایندگی از هیئت رهبری این وزارت، از توجه، اعتماد و پشتیبانی رئیس جمهور از اردوی ملی افغانستان ابراز امتنان کرد. وی افزود که حمایت همیشگی شخص رئیس جمهور باعث افزایش ظرفیت ها و مسئولیت پذیری در اردوی ملی شده است.

اسدالله خالد گفت که دیدگاه دفاعی رئیس جمهور یک رهنمای ستراتیژیک برای اردوی ملی افغانستان بوده و می باشد که در روشنایی آن، اردوی ملی کشور توانسته است دستآوردهای بزرگ داشته باشد و به اهداف مهم نایل آید.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری با ابراز امتنان از رهبری وزارت دفاع ملی سربازان، بریدملان و افسران اردوی ملی گفت که تک تک شما حمایت قوی من و ملت بزرگ افغانستان و همچنان جامعه جهانی را با خود دارید.

وی افزود: خواست من همیشه در گذشته این بود که افغانستان صاحب یک اردوی موثر و ملی باشد، اردوی که با متانت اختیار استعمال مشروع قوه را داشته باشد و خوشبختانه امروز این خواست به حقیقت پیوسته است.

رئیس جمهوری محمد اشرف غنی در جریان این دیدار ترفیعات منسوبان وزارت دفاع ملی را که پیشنهاد آن قبلاً منظور شده بود مبارک باد گفت و افزود که قرار بود این ترفیعات در ۲۸ اسد، روز استرداد استقلال افغانستان اعلان می شد، اما به دلیل مصروفیت رهبری و منسوبان وزارت دفاع ملی در عملیات ها علیه دشمنان این ترفیعات معطل شد.

رئیس جمهوری کشور تلاش های اردوی ملی کشور را در تامین امنیت انتخابات و عدم مداخله منسوبان این وزارت را در امور انتخاباتی، ستایش کرد و گفت که حالا شما به یک نهاد ملی و غیر سیاسی مبدل شده اید که در چارچوب قوانین از منافع ملی کشور حفاظت می کنید.

وی افزود که در پنج سال گذشته تغییرات بنیادی در ظرفیت های اردوی ملی به میان آمده است و اردوی ملی ما با خطراتی که متوجه کشور و هموطنان است باقوت تمام مبارزه
می کند
.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که تصامیم بزرگ و دشوار زمانی گرفته می شوند که رهبران یک کشور به قوت و توانایی های قوای امنیتی و دفاعی خویش باور کامل داشته باشند.

همچنان رئیس جمهوری کشور از دستآوردهای اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به ویژه قوای هوایی و قطعات خاص
درعملیات ها علیه دشمنان افغانستان تمجیدکرد و گفت که با حضور پرصلابت شما، دشمنان افغانستان هرگز به اهداف شوم شان نمی رسند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید