روزنامه ملی انیس

دیدار رئیس جمهور غنی با رئیس شورای اروپایی

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور غنی، گفت که کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به کمک و همکاری خویش با‏توجه به  اولویت های حکومت و مردم افغانستان بخصوص در عرصه های انتخابات و صلح، ادامه می دهد.

وی حمایت همه جانبه خویش را از  مذاکرات بین الافغانی 

در خصوص صلح، ابراز داشت  و افزود که کشورهای منطقه باید این را درک کنند که افغانستان با ثبات به نفع منطقه و جهان است. 

رئیس جمهور غنی از کمک های اتحادیۀ اروپا با افغانستان در عرصه های مختلف و مذاکرات صلح بین الافغانی، تشکر کرد و گفت که شورای اتحادیۀ اروپا به منظور شفافیت در روند انتخابات، ناظرین خود را بیشتر سازد.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که مشارکت افغانستان و اتحادیۀ اروپا بر ارزش ها استوار است و آرزومندیم که همسایه های ما، ماحول تغییر را درک کنند و موقف مثبت را در این راستا اتخاذ نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید