روزنامه ملی انیس

دکتور گل احمد ایوبی: در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان روزانه هفتاد عملیات جراحی صورت می گیرد

شفاخانه وزیر محمد اکبرخان یکی از شفاخانه های معتبر دولتی است که در پهلوی سایر خدمات عملیات های جراحی خورد و بزرگ را انجام می دهد. در زمینه خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه یی را با داکتر گل احمد ایوبی رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبرخان انجام داده که نشر می گردد.

ایوبی در ابتدا گفت: شفاخانه وزیر محمد اکبر خان ۲۴ ساعت در خدمت مردم شریف قرار دارد. ویگانه سنتر اورتوپیدی فراموتولوژی در سطح کشور است که دارای ۲۲۰ بستر می باشد. و روزانه در حدود ۴۰۰ نفر مریض در کلینیک و ۱۵۰ مریض در شعبه عاجل شفاخانه وزیر محمد اکبرخان معاینه، تشخیص و تداوی می شوند آنعده مریضانیکه قابل بستر هستند داخل بستر می شوند.

ایوبی به ارتباط اینکه روزانه  در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان به چه تعداد عملیات ها صورت می‏گیرد.

گفت: در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان روزانه تقریباً حدود هفتاد عملیات خورد و بزرگ در بخش جراحی و اورتوپیدی انجام می پذیرد.

رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبرخان در رابطه به اینکه شفاخانه وزیر محمد اکبرخان در کدام بخش ها کار وفعالیت می نمایند گفت: شفاخانه وزیر محمد اکبرخان در بخش تشخیصیه بخش فزیوتراپی و بخش داخله، جراحی اورتوپیدی و معاینات مختلف به اندازه توان و امکاناتی که دولت افغانستان و وزارت صحت عامه برای مردم تدارک نموده فعالیت و عرضه خدمات صحی به شهروندان می نماید.

وی در مورد اینکه این شفاخانه را کدام نهاد و یا دونر تمویل می کند گفت: شفاخانه وزیر محمد اکبرخان را هیچ نهاد و دونر کمک و تمویل نمی کند تماماً بودجه شفاخانه از طریق دولت افغانستان و بودجه انکشافی عادی وزارت صحت عامه تمویل می شود.

وی در رابطه به مشکلات شفاخانه گفت: مشکلات ما عمومی و ملی است بودجه یی که به وزارت صحت عامه اختصاص داده می شود. به هیچ وجه تکافوی عرضه خدمات صحی را نمی کند تجهیزات و بعضی وسایل مدرن که فعلاً در دنیا مروج است متأسفانه در شفاخانه ما وجود ندارد و مشکلات عمده ما در بخش تجهیز لوازم طبی است. البته باید گفت که نسبت به دو سال پیش بسیار تغییرات مثبت وجدی در شفاخانه آمد و روز به روز بطرف بهبودی می رویم.

بعد از این فکر می کنم بودجه به خود شفاخانه می آید در این صورت ما دست باز خواهیم داشت که ضروریات خود را تهیه نماییم و نیز جهت عرضه خدمات صحی بهتر از مراجعین فیس اندک می گیریم.

ایوبی گفت: تقاضای ما از مریضان و مریضداران اینست که تقاضاهای شان مطابق امکانات دست داشته شفاخانه باشد. اگر مشکلات وجود داشته
باشد. به اداره شفاخانه مراجعه کندتا ما مشکل شان را حل کنیم و نیز پهلوی دروازه ورودی شفاخانه یک دفتر شکایات داریم که می توانند شکایات خود را درج دفتر شکایات نماید تاما به مشکلات رسیدگی نماییم و همچنین خواست ما
از پای‏وازان اینست که در وقت ویزت مراجعه نه کنند و در پاکی و صفایی اتاق با ما همکاری نمایند و در ضمن اگر کدام مشکل در وجود داکتران و شخص من باشد بیایند و صادقانه برای ما بگویند ما در خدمت هستیم به خاطر حل آن کوشش می نمایم.

دوکتور گل احمد ایوبی در اخیر گفت: خواست ما از مقامات عالریتبه دولتی اینست که کوشش شود بودجه وزارت صحت در مجموع فیصدی اش بیشتر شود تا وزارت صحت عامه قادر به تجهیز شفاخانه آن مرکز شفاخانه های ثانوی تشخیص که در شهر کابل وجود دارد شود. و خدمات صحی معیاری و ستندرد را برای مردم افغانستان عرضه کنند تا حداقل از توریزم طبی که سالانه تقریباً در حدود سه میلیون دالر امریکایی از بابت تداوی مریضان افغانستان به کشور های همسایه به مصرف می رسد حداقل کاهش پیدا کند که یک مقدار پول آن دوباره در کشور ما هزینه شود و ما بتوانیم برای مردم افغانستان عرضه خدمات صحی کنیم.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید