روزنامه ملی انیس

دکتور احمد خالد احدی:  کسانیکه می خواهند از قانون تمرد کنند مانع آنان می شویم

داکتر احمد خالد «احدی» سرپرست ریاست بررسی از قوانین صحی وزارت عامه گفت: در شهر کابل ۱۸۰ شفاخانه و کلینیک سراپا فعالیت می نمایند که از جمله ۲۹۰ کلینیک تشخیصه ۶۱۷ لابراتوار طبی ۵۷۳ معاینه خانه شخصی داکتران و ۱۱۸۸ معاینه خانه سایر پرسونل طبی
می باشد. در سال جاری اولین اقدام ما بررسی از شفاخانه ها و کلینیک های سراپا بود در حدود ۵۷ شفاخانه غیر معیاری را که در شهر کابل  کار و فعالیت داشت مسدود نمودیم هرگاه در آینده این شفاخانه ها به معیاراتی که از طرف وزارت صحت عامه برایشان داده شده خود را عیار نسازند. برعلاوه که سلب جواز می شوند بل به
څارنوالی نیز معرفی می شوند.

وی افزود: خوشبختانه
شفاخانه های تخصصی که خدمات ستندرد ارائه می کنند و سبب سهولت به مراجعین می شوند نیز داریم. شفاخانه هایی که معیارهای وزارت صحت عامه را داشته باشند کاملاً مورد حمایت و تشویق وزارت صحت عامه و ریاست بررسی از قوانین صحی قرار می گیرد.

وی گفت: از ۲ سرطان سال ۱۳۹۷ تا اکنون ۵۷ شفاخانه نسبت فرار از مالیه، نداشتن سند افتتاح انتقال خود سرشفاخانه، برابر نبودن با معیارات قبول شده وزارت صحت عامه و عدم افراد مسلکی در داخل شفاخانه مسدود گردیده است. و تا زمانیکه شفاخانه ها به معیارات قبول شده وزارت صحت عامه عیار نگردند باز نخواهند شد.

احدی به ارتباط فعالیت داکتران خارجی در کشور گفت: تمام اسناد آنها از سوی وزارت صحت عامه، وزارت تحصیلات عالی و همچنان ریاست اکمال تخصص چک و بررسی می شود و بعد از بررسی از طرف وزارت کار امور اجتماعی اجازه کار و فعالیت برایشان داده می شود مطابق قانون هر تبعه خارجی که بخواهد در کشور ما کار و فعالیت کند تابع مالیه و قانون کشور ما می باشد. هرگاه تبعه خارجی در هر شفاخانه یی کار نماید و اسناد خود را طی مراحل نه کرده باشد آن شفاخانه مسدود و شخصی که در آن فعالیت می کند فعالیت آن متوقف می شود.

سرپرست ریاست برری از قوانین صحی در رابطه به آزمایشات لابراتواری مریضان گفت: در تمام دنیا مروج است وقتیکه مریض نزد داکتر مراجعه می کند داکتر برای آن بعضی آزمایشات را می دهد که در لابراتوار معاینه می شود.

بعد از آزمایشات و معاینات لابراتواری داکتر ادویه توصیه
می کند، ولی متأسفانه در کشور ما مریض از داکتر توقع دارد با یک آله فشار تمام امراض داخلی و بیرونی آنرا چک نموده برایش نسخه بدهد و هیچ نوع
آزمایشات را دوست ندارد، ولی اگر همین مریض به کشور های خارجی بروند و آنجا هزینه های گزاف را حاضر اند که متقبل شوند.

وی در مورد نسخه های شفری گفت: اگر در برخی از موارد دیده شود که کدام داکتر دوای شفری نوشته کند با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ولی بهتر اینست دوای که نوشته می شود در پهلوی نام تجارتی نام ژینوریک آن هم نوشته شود. اگر مریض به دواخانه دیگری مراجعه می کند بتواند همان دوا را بدست آورد.

احمد خالد احدی گفت: شفاخانه هاییکه جواز از ریاست قوانین می گیرند اسناد شان چک و برسی می گردد اگر مختصص داخله عمومی باشد اسناد شان از ریاست اکمال تخصص گرفته
می شود و نظر به اسناد ما به آنها جواز کار می دهم یابد جواز کار هر داکتر روی میزش باشد تا مریض مطمئن شود که در کدام بخش تخصص دارد.

وی افزود: برخی محصلین پوهنتون ها در شفاخانه های مختلف خدمات ارائه می کنند جداً خلاف قانون بوده با آنها برخوار قانونی صورت می گیرد والبته بیشتر محصلین به خاطر آموزش به شفاخانه ها مراجعه
می کنند که یک چیز طبیعی است می توانند کمک کنند دستیار و یا معاون داکتر معالج باشند.

سرپرست ریاست بررسی از قوانین صحی وزرات صحت عامه در مورد استفاده از تجهیزات غیر معیاری گفت: در قدم اول باید تمام تجهیزات نظر به لایحه وزارت صحت عامه اسناد گمرکی داشته باشند. هرگاه تجهیزات مستعمل لیلامی باشد و از سوی ریاست بررسی قوانین صحی تثبیت شود برعلاوه که فعالیت شان متوقف می شود اسناد تجهیزات و موادیکه آنها استفاده می نمایند ضبط می شود.

وی افزود: ریاست قوانین و بررسی با ۶۲ تن اعضای همه روزه و حتا در روز های رخصتی هم شفاخانه را بررسی می کنند خواست ما از مردم اینست که با ما همکاری کنند اگر مشکل می بیند با ما درمیان بگذارند.

احدی در رابطه به غیابت بعضی از نوکریوالان شبانه دواخانه ها گفت: چند هیئت مختلط از چند ریاست همه شب دواخانه ها را بررسی می کنند همچنان از طرف وزارت هم تمام شفاخانه هاییکه از طرف شب نوکری هستند بررسی می شوند تا داکتریکه نوکریوال است به وظیفه و شفت خود حضور داشته باشد در صورتیکه داکتر نوکریوال نباشد و یا دواخانه مسدود باشد. با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی در اخیر صحبت هایش گفت: کسانیکه هنوز هم
می خواهند تمرد از قانون کنند خلاف قانون یک گام بردارند مانع آنان خواهیم شد در صورتی که شهروندان ما با تخطی برمیخورند و مشکل می بینید شماره دیجیتل ریاست قوانین وبررسی وزارت صحت عامه در خدمت همه شهروندان شهر کابل قرار دراد که می تواند ما را در جریان قرار دهند تاما اقدام لازم نماییم شماره تماس ما ۰۲۰۲۱۰۰۴۴۸ می باشد.

محمدنعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید