روزنامه ملی انیس

دوکتور سردار خان موسی زی شفاخانه جمهوریت ۳۵۰ بستر فعال دارد

دوکتور سردار خان موسی زی سرطبیب شفاخانه تخصصی ملی جمهوریت در رابطه به فعالیت های دومدار و مراقبت جدی مریضان گفت: در این شفاخانه تقریباً یازده بخش فعال داریم که عبارت از بخش دیالیزم، داخله عمومی جراحی عمومی، ایمالوژی نیفلوراژی و بخش انکلوژی و جراحی اعصاب است. برعلاوه بخش های تشخیصیه هم داریم که شامل بخش ایکو اندسکوبی، التراسوند، است و تقریباً ۸۵ در صد معاینات مریض را در داخل شفاخانه اجرا می کنیم.

سردار خان موسی زی گفت: شفاخانه جمهوریت در حدود ۳۵۰ بستر فعال دارد و روزانه در حدود ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ تن در تمام بخش های ما اوپیدی می شود.

سرطبیب شفاخانه جمهوریت اضافه کرد: ما در بخش اقتصادی و در بخش پرسونل خدماتی مشکل داریم و خواست ما از مراجعین و مریضداران اینست که باید در قسمت پاکی و نظافت شفاخانه همرای ما همکار باشند.

کارگر ایکه در دهن دروازه و بخش های دیگر مؤظف اند همه در خدمت هموطنان اند باید با آن برخورد خوب نمایند بعضاً دیده شده که با آنان برخورد فزیکی صورت می گیرد بناءً از مراجعین خواهش می کنیم که جداً با ما همکاری نمایند. و همچنان خواست ما از مقامات دولتی اینست که همراه ما در بخش بستر و ازدیاد پرسونل شفاخانه که ضرورت مبرم است همکاری نمایند.

سرطبیب شفاخانهجمهوریت اظهار داشت: شفاخانه جمهوریت یک شفاخانه بزرگ است که تقریباً یازده الی دوازده دیپارتمنت دارد و داکتران ورزیده و با تجربه در این شفاخانه مصروف خدمت هستند ولی بدبختانه که ما از لحاظ مالی و کمبود پرسونل ناتوان هستیم. بناءً از تجاران و دونر ها می خواهیم که ما را همکاری کنند و ما برایشان وعده میدهیم که شفاخانه جمهوریت را یک شفاخانه ستندرد در سطح آسیا
می سازیم.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید