روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

دونالد ترامپ فرمان اجرایی اصلاحات در نظام پولیس را امضا کرد

دونالد ترامپ با تسلیت به خانوادههای قربانیان خشونتهای پولیس گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پیگیری میکند.
دونالد ترامپ با تسلیت به خانوادههای قربانیان خشونتهای پولیس گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پیگیری میکند.
رئیسجمهوری امریکا بعد از هفتهها اعتراضات به کشته شدن یک سیاهپوست به دست پولیس، فرمان اجرایی اصلاحات در سیستم پولیس را امضا کرد.
دونالد ترامپ روز سهشنبه ۲۷ جوزا قبل از امضای دستور اجرایی جدید در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «امریکاییها قانون و نظم میخواهند».
او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام میدهیم تا امنیت را برای هر شهروند امریکایی از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد.
بر اساس فرمان اجرایی جدید رئیسجمهوری امریکا، مقرر شده است مراکز پولیس بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پولیس در نیایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید