روزنامه ملی انیس

دوازده خبرنگار از کمک نقدی صندوق حمایت از ژورنالیستان مستفید شدند

به سلسله مساعدت های صندوق حمایت مالی ازژورنالیستان افغانستان بازهم به دوازده تن از خبرنگاران رسانه های مختلف کمک نقدی صورت گرفت.

به گزارش آژانس باختر، درجلسه توزیع کمک ها محمد تقی خبرنگار رادیوتلویزیون راه فردا ،شامری خبرنگار فرانسپرس ، روکی خبرنگار رادیو کهکشان ولایت پروان و عنایت الله خبرنگار رادیو فرحت نظربه میزان مریضی شان بعداز بررسی اسناد متقاضیان توسط کمیته بررسی کمک نقدی صندوق را حصول کردند .

گفتنیست که هفته قبل نیز برای ورثه شهید حسین علی خبرنگار تلویزیون راه فردا و هفت تن از ژورنالیستان مریض چون محمد زاهد سلطانی مدیر آژانس باختر ولایت لوگر، اسد الله اخلاص خبرنگار تلویزیون خورشید،حکمت الله نوری خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز،محمد سیر سادات از شورای ژورنالیستان، رفیع الله حکیمی خبرنگار تلویزیون نور، حفیظ الله محمدی خبرنگار رادیو ملی لغمان و احمد هارون سعد خبرنگار آریانا نیوزاز طرف صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان مساعدت نقدی صورت گرفته است .

باید گفت که این کمک ها از مساعدت شخصی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان صورت گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید