روزنامه ملی انیس

ده نسخه کتاب به وزارت اطلاعات وفرهنگ اهدا شد

یک نویسنده کشور ده کتاب زیر عنوان ” دنری پوځی تاریخ ته لنده کتنه” به حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز، اهدا کرد.

این کتاب ها ازسوی پوهیالی محمد اولیا سلیمی استاد پوهنتون نظامی مارشال محمد قسیم فهیم ، به مناسبت صدمین سالگرد استقلال کشور، به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ اهدا شد .

سلیمی گفت که دراین کتاب ، تاریخ جوامع بشری از ماقبل تاریخ تا به دوران عصرمعاصر تمام مسایل ، حوادث و رویداد هایی که درجهان به وقوع پیوسته است و به ویژه مسایل نظامی ، سیاسی ، اقتصادی و تکنالوژی، درج است .

اوگفت که این اثر را در۵۷۵ صفحه نوشته است و ده جلد آن را به مناسبت صدمین سالگرد استقلال کشور به وزارت اطلاعات وفرهنگ اهدا کرد .حسینه صافی با تشکر ازپوهیالی سلیمی،ازکوشش وی درراستای نوشتن این کتاب ستایش کرد و تلاش های جوانان درعرصه های مختلف فرهنگی به ویژه درقسمت نویسندگی را گام ارزشمند دانست . 

ممکن است شما دوست داشته باشید