روزنامه ملی انیس

دموکراسی و انتخابات یکی از اهرم های نیرومند قدرت های جهان امروز

آتش بس سراسری که امروز به یکی از نیازهای اساسی و مبرم مردم افغانستان مبدل شده، می تواند نخستین شاخص صلح طلبی دوطرف مذاکره کننده باشد، اما با تأسف بعد از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه و رهایی بیش از ۵ هزار زندانی طالب از زندان های حکومت افغانستان و آغاز مذاکرات میان افغانان در دوحه، خشونت ها افزایش یافت و هرروز از مردم ما به خصوص عالمان دین، فعالان مدنی ورسانه یی، همچنان نخبگان جامعه ما قربانی گرفت که ادامه این وضعیت سبب شد تا حکومت جدید امریکا توافقنامه یی صلح با طالبان را بازنگری کند، زیرا ادامه خشونت ها آن هم در جریان مذاکرات صلح نه تنها مردم افغانستان بلکه جامعه جهانی را نیز نگران ساخت.
ازاین رو طرح آتش بس رئیس جمهور غنی در نشست قلب آسیا هم عقلانی و هم عملیاتی است، زیرا اگر طالبان به صلح باور داشته باشند، باید این طرح را قبول نمایند تا مذاکرات صلح در یک فضای عاری از خشونت ادامه و منجر به یک توافق جامع سیاسی گردد.
نشست قلب آسیا- پروسه استانبول در حقیقت فرصتی بود برای طرح دیدگاه های بنیادین دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون روند صلح که توسط رئیس جمهور غنی در این نشست مطرح گردید، زیرا اهمیت نشست قلب آسیا به مثابه پیش زمینه نشست استانبول، این امکان را مساعد ساخت تا رئیس جمهور غنی موضع خود را در خصوص روند صلح به درستی و مطابق منافع ملی و قانون اساسی کشور بیان کند و شرکت کنندگان در نشست استانبول را نیز آماده پذیرش طرح دولت جمهوری اسلامی افغانستان نماید.
منطقی که در سخنان رئیس جمهور افغانستان نهفته بود بدون شک از قوت و قدرتی برخوردار بود که همه بازیگران منطقه یی و جهانی را ناگزیر ساخت که به آن تمکین کنند، مانند: موضع گیری رئیس جمهور تاجیکستان در حمایت از نظام جمهوریت که این اظهارات آن هم در نشست بزرگی که وزیران خارجه کشورهای عضو قلب آسیا، نهادها و سازمان های بین المللی وکشور های تسهیل کننده صلح، حضور داشتند، مبتنی بر تقویت دیدگاه رئیس جمهور غنی بازتاب یافت، زیرا رئیس جمهور کشور در این نشست به صراحت سه راهکار جامع را در برابر طالبان و کشورهای تسهیل کننده صلح مطرح کرد که عمیقاً، راهبردی و مبتنی بر خردورزی سیاسی در جهت مدیریت و مالکیت روند صلح بود، این سه راهکار عبارت بودند از انتخابات زود هنگام، برگزاری لویه جرگه سنتی و آتش بس سراسری در افغانستان.
حالا به باور آگاهان امور سیاسی این سه راهکار کشورهای همسایه، منطقه، جهان و طالبان را در برابر چالش بزرگی قرار داده که عبور از آن برایشان ناممکن خواهد بود، زیرا دموکراسی و انتخابات یکی از اهرم های نیرومند قدرت های جهان امروز در برابر نظام های غیر مردمی است و از طرف دیگر این راهکار ها آزمون است برای بازشناسی باورها ورفتار سیاسی طالبان، بدین معنا که اگر طالبان مخالف مردم سالاری و حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان باشند به تحمیل دیدگاه و رژیم مورد نظر خود فکر کنند، بلاشک این دیدگاه نه تنها برای مردم افغانستان، بلکه برای جامعه جهانی به ویژه همسایه های ما که به تازگی اعلان کردند که امارت طالبانی را نمی پذیرند، به مثابه یک تهدید امنیتی شمرده می شود، چیزی که نه افکار عمومی در افغانستان حاضر به پذیرش آن است و نه دولت های منطقه و جهان آمادگی تعامل با آنرا دارند، پس بهتر است که کشور های همسایه، منطقه و جهان که در فکر تغییر نظام در افغانستان هستند، تجدید نظر کنند و با یک دید واحد مبتنی بر منافع عمومی مردم افغانستان در نشست قریب الوقوع استانبول شرکت و از نظام کنونی که از پشتیبانی مردم افغانستان و جامعه جهانی برخوردار است، حمایت کنند که نشود افغانستان بار دیگر تهدیدی برای این کشورها باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید