روزنامه ملی انیس

دفتر شورای امنیت ملی: ارتباطات پنهانی با اعضای ولسی جرگه بی اساس است

شورای امنیت ملی٬ اخبار نشر شده در رسانه های اجتماعی که گویا بعضی از اعضای ولسی جرگه با دفتر شورای امنیت ملی ارتباطات پنهانی دارند و کمک مالی دریافت می کند٬ خبر بی اساس خواند.
شورای امنیت ملی در خبرنامۀ که دیروز نشر کرد٬ گفته است: دفتر شورای امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به جایگاۀ شورای ملی و اعضای آن احترام داشته و این چنین خبرها را بی اساس خوانده و رد می‌ کند.
نشر این چنین خبر های بی اساس کار حلقات مغرض است٬ که می‌خواهند میان قوه اجرائیه و مقننۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشنج ایجاد شود تا ایندو قوه در وضعیت حساس کنونی٬ در اتخاذ تصامیم لازم به مشکل مواجه شوند.
دفتر شورای امنیت ملی در کنار احترام به تمامی اعضای شورای ملی افغانستان تلاش می کند تا همآهنگی‌ها میان حکومت و پارلمان افزایش یافته و جهت حل مشکلات در کشور٬ با تمامی اعضای شورای ملی ارتباط کاری داشته باشد و همیشه این ارتباط را حفظ کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید