روزنامه ملی انیس

دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و باید این حق محفوظ باشد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی می‌گوید که دستررسی به اطلاعات از منظر قانون، حق هر شهروند افغان است و همه ما مکلف هستیم تا برای حفظ آن تلاش بورزیم.

وی در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات تاکید ورزید که حکومت افغانستان برای حقوق شهروندى تمام اتباع کشور متعهد بوده و کمیسیون باید در این راستا با جدیت کامل فعالیت نماید.

رئیس و اعضای کمیسیون بعد از ارایه معلومات در رابطه به فعالیت‌ها و صلاحیت‌های قانونی شان گفتند که هنوز هم بعضی چالش‌ها وجود دارد که دسترسی افراد به اطلاعات را دشوار ساخته است. آن‌ها اظهار داشتند که بعضی ادارات و نهاد‌ها در این راستا ‌همکار نبوده بلکه بعضی اوقات مشکلات را نیز به میان می‌آورند.

مشاور امنیت ملی اطمینان داد که دفتر شورای امنیت ملی در این راستا آماده هر نوع همکاری بوده و در صورت نیاز با ادارات دیگر نیز هماهنگی می‌نماید تا جلو کم کاری‌ها گرفته شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید