روزنامه ملی انیس

دزدان آثار گرانبها را از موزیم اِشتازی برلین دزدیدند

از موزیم اِشتازی برلین سرقت صورت گرفته است. این حادثه که در ساعات آغازین روز یکشنبه اول دسامبر رخ داد، چند روز بعد از آن به وقوع پیوست که موزیم شهر درسدن نیز مورد حمله دزدان قرار گرفت.

اِشتازی نام وزارت استخبارات دولتی آلمان شرق بود که در موزیم آن، آثار مربوط به پولیس مخفی همان دوران به نمایش گذاشته شده است.

پولیس برلین گفت، دزدان نیمه شب یکشنبه از راه کلکین‌های منزل اول این موزیم، وارد ساختمان شده، چندین صندوق شیشه‌ای را شکستانده و مدال‌ها و زیورات را با خود بردند.

یک کارمند این موزیم صبح روز یکشنبه حادثه را متوجه شده و به مقامات احوال داد.

به تاریخ ۲۵ نوامبر نیز دزدان قبل از آنکه بر موزیم گرین والت شهر درسدن هجوم ببرند، برق قصر شاهی این شهر را به طور نسبی قطع کردند.

دزدان از موزیم درسدن چندین الماس گرانبهای مربوط قرن ۱۸ بشمول یک الماس ۴۹ قیراط را با خود بردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید