روزنامه ملی انیس

در یک جلسه اختصاصی به ریاست معاون دوم رئیس جمهور چگونگی تطبیق تعهدات رئیس جمهور به ولایت غزنی بررسی شد

در دومین جلسه پیگیری تطبیق تعهدات رئیس جمهور در سفر به ولایات مختلف کشور که دیروز به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد، تطبیق وعده های رئیس جمهور در دو سفرش به ولایت غزنی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، نخست اداره امور ریاست جمهوری یافته های ورکشاپ بررسی و تحلیل وضعیت عمومی ولایت غزنی را به اعضای جلسه گزارش داد. تحلیل وضعیت عمومی ولایت غزنی، اجراآت از تعهدات رئیس جمهور به مردم غزنی، اقدامات بعدی و پیشنهادات از جمله مواردی بودند که در آن ورکشاپ یاد شده بررسی شده است.

در یافته های ورکشاپ چگونگی تشکیل و تجهیزات قوماندانی لوا و پولیس ملی در غزنی، رسیدگی و تهیه امکانات جنگی، جلوگیری از خودسری های پولیس، تقدیر از زنان که در صفوف نیروهای امنیتی فعالیت می کنند، گشت و گذار موترهای بی پلیت، توجه جدی به طی مراحل اسناد رفع مسئولیت جرمی، باز پس‌گیری ولسوالی های تحت کنترول طالبان، شناسایی و جمع آوری افراد مسلح غیر مسئول، انتقال ساختمان قوماندانی امنیه از میان مراکز خرید و فروش، پرداخت معاشات نیروهای امنیتی به وقت و زمان معین و ایجاد برنامه های ارتقای ظرفیت به نیروهای امنیتی از جمله مشکلات امنیتی ولایت غزنی گفته شده است.

پس از این گزارش، نمایندگان وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی در خصوص تعهدات رئیس جمهور به ولایت غزنی از اقدامات آن ادارات در زمینه‌هی مربوطه به اعضای جلسه گزارش دادند.

به گفته نمایندگان این وزارت خانه ها، باز پس‌گیری دو ولسوالی ولایت غزنی از مخالفین مسلح تامین تجهیزات اردو و پولیس ملی، اقدامات عملی برای تعلیم و تجهیز اردوی منطقه‌ی، فعالیت های اردوی ملی در مسیر شاه راه ها، فعالیت در خصوص  آوردن اصلاحات و تعلیمات نیروهای امنیتی، دست آوردها در عملیات های خاص، فراهم کردن امکانات جنگی، رسیدگی به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی، اقدامات عملی در مورد تعمیر جدید ساختمان قمندانی امنیه ولایت غزنی از جمله تلاش های آن ادارات در ولایت غزنی می باشند.همچنین در بخش اقتصاد و زراعت در ولایت غزنی، فعال شدن میدان هوائی ملکی، رفع موانع ساخت پارک های صنعتی، بندهای آبگردان، پیشنهادات تاجران ملی، کشت زعفران، آموزش های موردی به دهاقین، مالداران و باغداران، ایجاد سردخانه ها، مارکیت مناسب برای محصولات آن ولایت، تهیه تخم های اصلاح شده به دهاقین، ایجاد فابریکه های پروسس، طرح تقسیم عادلانه آب از جمله وعده های رئیس جمهور به مردم ولایت غزنی بود که ادارت مربوطه از رسیدگی به برخی از آن موارد، به جلسه گزارش دادند.وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از اقدام عملی در کشت زعفران، آموزش دهاقین، ایجاد سردخانه ها، تهیه تخم اصلاح شده و ایجاد کوپراتیف ها در ولایت غزنی خبر داد و گفت که در برخی از بخش ها، کارها با درصدی بالا پیش رفته است و مواردی هم تحت کار قراردارند.همچنین مشکلات زیربنایی و منابع طبیعی ولایت غزنی نیز بررسی شد و ادارات مربوطه اقدامات عملی خویش را در آن موارد به جلسه گزارش دادند و از پلان های بعدی و برنامه های جدی دیگر در جهت رفع مشکلات خبر دادند.در این جلسه، چالش های سکتور صحت در ولایت غزنی از جمله ارتقای شفاخانه ولایتی، ایجاد شفاخانه ها در هر ولسوالی، ایجاد شفاخانه تخصصی نسائی ولادی و شفاخانه تخصصی اطفال، ارتقای شفاخانه پنجاه بستر معتادین، ازدیاد تشکیل ریاست صحت عامه و فعال سازی آمبولانس در شهر غزنی از جمله تعهدات رئیس جمهور بود که بررسی شد.نماینده وزارت صحت عامه با ذکر اولویت های آن اداره گفت که اقدامات در خصوص مشکلات مردم غزنی به خدمات صحی، صورت گرفته است و مواردی که هنوز باقی مانده در پلان کاری این وزارت قرار خواهد گرفت.در این جلسه، وزارت معارف و تحصیلات عالی نیز به عملی شدن بخشی از تعهدات رئیس جمهور به مردم ولایت غزنی گزارش دادند و گفتند که برخی از مشکلات ولایت غزنی در خصوص سکتور معارف و تحصیلات عالی حل شده و باقی موارد نیز تحت پیگیری قرار دارند.

نماینده وزارت معارف از رسیدگی به بست های کمبود معلمان، تعمیر مکاتب، فعال شدن مکاتب دخترانه در دو ولسوالی، توزیع نمرات شهرک معلمین و دیگر موارد را از اقدامات عملی آن وزارت در ولایت غزنی عنوان کرد.

وزیر تحصیلات عالی نیز تأمین برق دانشگاه غزنی، رفع نیازمندی های ترانسپورتی، تهیه سالون طعام خوری برای محصلین و تعمیر ساختمان لیلیه دانشگاه غزنی را به عنوان اقدامات عملی آن وزارت در ولایت غزنی عنوان کرد.همچنین در خصوص دیگر مشکلات و چالش های ولایت غزنی چون برق رسانی در ولایت غزنی، بندهای آب گردان، تهیه ماسترپلان شهر غزنی نیز به بحث گرفته شد و ادارات مربوطه اقدامات و برنامه های خویش را به جلسه گزارش دادند. گفتنی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در مورد حفظ آبدات تاریخی شهر غزنی گزارش داد.اعضای جلسه، ضمن قدردانی از کارکردهای ادارات مربوطه در خصوص حل مشکلات مردم ولایت غزنی تصریح کرد که بخشی از تعهدات رئیس جمهور به آن ولایت عملی شده است و چالش های نبود امنیت و بودجه کافی در جای جای آن ولایت مانع تطبیق این تعهدات است. در جلسه تأکید شد که در خصوص مشکلات امنیتی و بودجوی آن ولایت تلاش جدی صورت گیرد.

جلسه فیصله کرد که ادارات سکتوری مکلف است تا در خصوص تطبیق تعهدات رئیس جمهوربه ولایات گزارش مفصل از اقدامات ادارت مربوطه به اداره امور ریاست جمهوی گزارش بدهند.

همچنین فیصله شد که یک هیأت متشکل از ادارات مربوطه در خلال یک هفته به ولایت غزنی فرستاده شده و تلاش صورت گیرد تا با مشارکت مسئولین ولسوالی ها مشکلات ولسوالی های ولایت غزنی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین فیصله شد که نهادهای امنیتی در جهت تأمین امنیت شاه راه ها و راه های بین ولسوالی های ولایت غزنی اقدامات جدی را روی دست گیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید