روزنامه ملی انیس

در کابل هیچ واقعه مثبت به ثبت نرسیده است

ویروس کرونا دامنگیر بشر شده است وبرای جلوگیری آن باید دست با هم داد تا  از آن خود را نجات دهیم.

به گزارش خبر نگار آژآنس باختر : داکتر حاجی مراد مموزی سرپرست سرطبیب شفاخانه افغان جاپان گفت که همه روزه در این شفاخانه تعداد زیاد مردم مشکوک برای چک کردن به این شفاخانه  مراجع می کنند اگردر شخص علایم کرونا دیده شود وی را قرنطین می کنیم .

وی بیان کرد که در کابل تا فعلاً کدام واقعه مثبت به ثبت نرسیده است .

داکتر مموزی اضافه کرد که در تمام میدان های هوایی  بندرها تیم های صحی را وزارت صحت عامه توظیف کرده است تا در صورت برخورد با کدام واقعه مشکوک شخص را تحت تداوی قرار دهند.

وی گفت که شماره تماس ۱۶۶ سمع شکایات وزارت صحت عامه و شماره سرپرست شفاخانه افغان جاپان داکترعتیق الله قاطع ۰۷۰۰۲۳۰۷۶۷ به دسترس هموطنان قرار داده شده است تا مردم درصورت ضرورت تماس بگیرند و حل مشکل کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید