روزنامه ملی انیس

در نشست سفیران شانگهای در کابل روی عضویت همیشگی افغانستان در سازمان شانگهای بحث شد

صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه با ایراد سخنرانی نشست سفیران شانگهای با افغانستان را افتتاح کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت خارجه به آژانس باختر، پس از سخنرانی وزیر خارجه، این نشست به ریاست معین سیاسی وزارت خارجه ادامه یافت.

در این نشست همکاری های اقتصادی، همکاری های امنیتی، صلح و به دست آوردن عضویت همیشگی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای مورد بحث قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید