روزنامه ملی انیس

در دو دهه گذشته قوانین زیادی در کشور تهیه و تصویب شده که یک دستاورد بزرگ است

عبدالله الدارداری، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان (UNDP) بعد از ظهر روز دوشنبه با استاد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور در قصر صدارت عظمی دیدار کرد.
رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در این دیدار گفت که آنها در حال تنظیم برنامه‌ها و پلان‌های پنج ساله شان هستند و در راستای همکاری با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و پیش‌برد برنامه دسترسی به عدالت، هدایات و راهنمایی استاد دانش، معاون دوم رئیس جمهور برای ما مهم است.
وی افزود که آنها برنامه دسترسی زنان به عدالت و آموزش پولیس افغانستان را در چهار چوب برنامه (LOTFA) روی دست دارند و برای همکاری بیشتر با نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، آمادگی کامل دارند.
استاد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور از همکاری برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان با دولت افغانستان، به ویژه در بخش عدلی و قضایی، تشکر کرد.
وی افزود که حکومت افغانستان برای حل مشکلات زنان در قسمت دسترسی به عدالت، شورای عالی زنان را ایجاد کرده که در روز گذشته جلسه افتتاحیه آن دایر شد و بر اساس فیصله این جلسه، کمیته عدلی و قضایی کابینه مشکلات حقوقی و دسترسی زنان به عدالت را بررسی می‌کند و یک طرح جامع را تهیه کرده و به شورای عالی زنان ارائه می‌کند.
معاون رئیس جمهور گفت که همچنین دولت افغانستان برنامه اصلاحات عدلی و قضایی را در پنج سال گذشته روی دست داشت که طبق یک ارزیابی که انجام شده، توانستیم بیشتر از ۶۰ درصد از شاخص‌ها و اهداف تعیین شده را برآورده کنیم، اما هنوز مشکلاتی هست که نیاز است تا برای رفع آن، کار بیشتر صورت گیرد.
استاد دانش افزود که بخشی از تعهدات افغانستان در کنفرانس جینیوا نیز اصلاحات در بخش عدلی و قضایی است که مرحله پلان‌گذاری آن در حال تکمیل شدن است و طبق یک زمان بندی مشخص به پیش برده خواهد شد.
معاون رئیس جمهور در این دیدار از برنامه انکشافی سازمان ملل متحد خواست که وزارت عدلیه افغانستان را درراستای ارتقای ظرفیت، مسائل تخنیکی و تقویت بخش تقنین و قضایای دولت و همچنین پولیس افغانستان را در راستای آموزش مبارزه با جرایم و سایر مسائل عدلی و قضایی، همکاری کند.
وی همچنین خواستار همکاری برنامه انکشافی سازمان ملل در راستای بررسی مؤثریت و تطبیق قوانین افغانستان شد و گفت که در دو دهه گذشته قوانین زیادی در کشور تهیه و تصویب شده که یک دستاورد بزرگ است، اما هنوز یک بررسی جامع انجام نشده که این قوانین چه اندازه مؤثر بوده و تا چه اندازه تطبیق شده و در مرحله تطبیق چه مشکلاتی داشته است.
رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که آنها به زودی پلان‌ها و برنامه‌های خود را نهایی می‌کنند و در همکاری با دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط، در راستای آموزش پولیس، دسترسی زنان به عدالت، اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی و بررسی قوانین افغانستان زیر نظر یک گروه از متخصصین، همکاری جدی خواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید