روزنامه ملی انیس

در جهان ۳۶ میلیون نابینا زندگی می کنند

معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ شهروندان نابینا کشوررا مستحق خدمات بیشتری شهروندی دانست .

به گزارش آژانس باختر ، داکتر کمال سادات که دیروز درمحفل گرامیداشت از روز جهانی حمایت ازنابینا یان درکابل سخن میگفت اظهار داشت که نباید نا بینایی به عنوان یک محرومیت پنداشته شود درحالیکه نابینایان دارای بهترین استعداد ها اند و باید برای کشف استعداد ها درمیان آنها تلاش کرد.

اوگفت که ما با برنامه ریزی مداوم و متنوع میتوانیم که نابینایان را به افراد مثبت و فعال درجامعه تبدیل کنیم .

داکتر سادات ازخانواده های که عضو از آنها نابینا است خواست که نسبت به این عضو از خانواده شان بیشتر توجه داشته باشند . ضمناً به اعضای جامعه لازم است که نابینایی را محرومیت فرض نکنند برای دستگیری این قشر که یک جمعیت چهار صد هزار نفری کشور را تشکیل میدهند دست به کار شوند.

او برنامه های آشتی جویانه رییس جمهور غنی را برای اعاده ثبات درکشور مهم تلقی کرد که با تطبیق آن شمار معلولیت و معیوبیت درکشور کاهش خواهد یافت درحالیکه بخش اعظم از نابینایان درکشور را معیوبین جنگ تشکیل میدهند.

همچنان دراین محفل خانم بهشته مبتکر برگزاری این محفل بود صحبت کرد. برنامه ریزی های متنوع تر در خصوص حمایت از معیوبین درافغانستان تاکید کرد.

باید گفت که در جهان ۳۶ میلیون نابینا زندگی میکنند و شمار نابینایان در افغانستان چهارصد هزار نفرمیرسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید