روزنامه ملی انیس

در جلسه مشرانو جرگه تأکید شد؛ هر گونه تلاش برای اعاده صلح به مالکیت افغان ها صورت گیرد

درجلسه دیروز مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، علاوه از استماع گزارش هیئت‌های مجلس ازسفرهای داخلی و خارجی، روی وضعیت کنونی کشورمباحثی صورت گرفت.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، درمباحث آزاد گفته شدهرگونه تلاش وکوشش که درداخل وخارج کشوربرای اعاده صلح به مالکیت افغان‌ها صورت گیرد، مشرانوجرگه ازآن حمایت می‌نماید و ازجامعه جهانی انتظاردارد تا دولت افغانستان را در زمینه یاری رساند.

هکذا درجلسه ازنقض شدن قوانین ازسوی کمیسیون انتخابات دراعلان نتایج آرای ابتدایی نامزدان نیز انتقاد وخاطرنشان گردید که کمیسیون‌های انتخاباتی باید آرای پاک را ازناپاک جدا نمایند تا نمایندگان واقعی مردم به ولسی جرگه شورای ملی راه یابند.

همچنان درجلسه ازگرفتاری برخی افراد مسلح غیرمسوول درشمال کشوریاد آوری شد و ضمن استقبال ازاین روند، تاکید گردید این پروسه زمانی مؤثرمی‌باشد که سایرافراد مسلح غیرمسوول به شمول پسراخترمحمد ابراهیم خیل درمزارشریف وقوماندان میرویس در ولایت بغلان نیزگرفتار وبه پنجه قانون سپرده شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید