روزنامه ملی انیس

در جلسه سکتور امنیتی وضعیت امنیتی برخی ولایت های شمال بررسی شد

جلسه سکتور امنیتی به رهبری داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی برگزار شد. در این نشست در کنار بررسی وضعیت عمومی امنیتی کشور روی وضعیت امنیتی شاهراها نیز بحث صورت گرفت. مسئولین امنیتی گفتند که با وجود یک سلسله نگرانی‌ها اقدامات لازم برای امنیت شاهراها به ویژه راه شمال انجام شده که در این اقدامات جلو تحرکات دشمن نیز گرفته شده است.

مشاور امنیت ملی هدایت داد که این موضوع بطور جدی تعقیب و پیگیری گردد که مردم در جریان رفت و آمد دچار مشکل نشوند.

در همین حال وضعیت امنیتی برخی ولایت‌های شمال و در رابطه به برنامه‌های موجود در آن محلات نیز بحث صورت گرفت که بر اساس فیصله جلسه باید توجه جدی به آن صورت گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید