روزنامه ملی انیس

دررویداد انتحاری درکابل هفت نفر شهید و۱۳ نفرزخمی گردیده اند

اوکه دراین مورد با خبرنگارآژانس باختر صحبت میکرد افزود ، حمله کننده قصد داشت که پسر پروفیسور صبغت الله مجددی رئیس جمهور سابق کشور را هدف قراردهد.

 دراین رویداد هفت تن به شمول سه تن از محافظان پسر پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی شهید شده اند.

 به گفته وی دراین رویداد سیزده نفر نیز  زخمی شده اند که همه به شفاخانه انتقال داده شده اند.

این دومین رویداد انتحاری میباشدکه درنزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات  صورت میگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید