روزنامه ملی انیس

دررابطه به چهار مورد نامگذاری جاده ها، فصیله های لازم صورت گرفت

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز جلسه کمیسیون نامگذاری جاده ها برگزار شد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین جلسه دررابطه به چهارمورد نامگذاری جاده ها که ازسوی معاونیت دفترشورای امنیت درامورسرقومندانی اعلی ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت دایکندی و ریاست عمومی ادارۀ امورریاست جمهوری به کمیسیون ارسال شده است ، بحث صورت گرفت .

اعضای کمیسیون پس از بررسی موارد متذکره مطابق به طرزالعمل کمیسیون فیصله های لازم کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید