روزنامه ملی انیس

درجلسه مشرانوجرگه : کمیسیونهای انتخاباتی آرای پاک وناپاک ولسی جرگه را ازهم تفکیک نمایند

درجلسه دیروزمشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس وداکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم برگزار گردید روی مسایل جاری کشور بحث صورت گرفت. به اساس معلومات  دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر:    دربحث آزاد جلسه از نتایج آتش سوزی جمعه شب درجاده نادرپشتون شهرکابل که خسارات سنگینی بربخش تجارتی کشور برجا گذاشت شدیداً ابرازتأسف وناراحتی گردید که در آن اجناس قیمتی وپر بهای بیش ازیک هزاردکان حریق گردیده واحتمال میرود ملیاردها افغانی به دکانداران خساره وارد شده باشد که متاسفانه تیم های اطفائیه نتوانسته این آتش سوزی مدهش را در همسایگی خود به موقع مهارسازند که بعد از سه شبانه روز هم آتش را به کلی خاموش نتوانستند. زیرا مهارت‎های این اداره همیشه تحت سوال بوده و ایجاب می کند که این حادثه و تمام علل و عوامل آن به شمول ظرفیت کار اطفائیه به طور جدی بررسی گردد و به دکانداران کمک های مالی مناسب صورت گیرد. همینگونه تاکید گردید که کمیسیونهای انتخاباتی آرای پاک وناپاک انتخابات ولسی جرگه را ازهم تفکیک نموده صندوق های که قرنطین شده اند، درحضورداشت ناظرین ملی وبین المللی بررسی گردد وافزودند به اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری که در۲۹ حمل سال آینده برگزار خواهد شد ؛ این تاریخ از نگاه وضع جوی کشور به خصوص در مناطق سرد سیر مساعد نمی باشد و کمیسیون انتخابات همچنان آمادگی کامل تخنیکی را ازهرلحاظ داشته باشد. 

 درجمعبندی مباحث ، داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم که یک بخش جلسه را ریاست کرد؛ گفت که حکومت باید قضیه شهادت جنرال عبدالرازق را طورجدی پیگیری نموده وجزئیات آنرا با مردم شریک سازد وافزود که این موضوع و سقوط چرخبال درولایت فراه که باعث شهادت شماری از منسوبین ملکی ونظامی گردید درجلسه بعدی با رهبری بخش امنیتی مطرح بحث قرار خواهند گرفت .

ممکن است شما دوست داشته باشید