روزنامه ملی انیس

دبیرکل سازمان ملل: علیه کرونا اعلام جنگ کنیم

دبیر کل سازمان ملل درباره همه‌گیری ویروس کرونا نوشت: با گونه‌ای از تهدید سلامت رو به رو هستیم که با هیچ مورد دیگری در طول عمرمان مشابهت ندارد.

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در مقاله‌ای درباره همه گیری ویروس کرونا آورده است: ” تحولات ناشی از ویروس کرونا، یعنی کووید-۱۹، ما را احاطه کرده است و می‌دانم بسیاری، بیمناک، نگران و سردرگم هستند. این کاملاً طبیعی است.

با گونه‌ای از تهدید سلامت رو به رو هستیم که با هیچ مورد دیگری در طول عمرمان مشابهت ندارد.

همزمان، این ویروس در حال گسترش  خطر رو به افزایش است و نظام‌های سلامت اقتصادها و زندگی روزمره را به گونه‌ای جدی به بوته آزمایش گذاشته شده است.

آسیب پذیرترین‌ها، به ویژه سالمندان ما همچنین آنان که از قبل تحت مراقبتهای صحی یا طبی بوده‌اند، آنان که از دسترسی به مراقبت‌های صحی قابل اطمینان برخوردار نیستند و آنان که در فقر یا در لبه آن به سر می‌برند، بیشترین تأثیر را می‌پذیرند. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از ترکیب همه‌گیری جهانی با کند شدن اقتصادها، تعداد بسیاری از ما را برای چندین ماه تحت تأثیر قرار خواهند داد.

اما گسترش ویروس به اوج خواهد رسید. اقتصادهای ما بهبود خواهند یافت.

تا آن زمان، باید با هم در راستای کند کردن گسترش ویروس اقدام نمائیم و مراقب یکدیگر باشیم.

اکنون، زمان احتیاط است، نه هراس. زمان علم است، نه انگ. زمان حقایق است، نه ترس.

 هرچند شرایط کنونی، با عنوان همه‌گیری طبقه بندی شده است، اما شرایطی است که می‌توانیم آن را مهار نماییم. می‌توانیم سرعت انتقال را کاهش دهیم، از عفونت‌ها پیشگیری نماییم و نجات بخش زندگی‌ها باشیم. اما تحقق این امر، مستلزم اقدامی بی‌سابقه در سطح فردی ملی و بین‌المللی خواهد بود.

کوید-۱۹ دشمن مشترک ما است. باید علیه این ویروس اعلام جنگ نمائیم. این بدان معنا است که کشورها مسئولیتی در قبال آماده سازی، سازماندهی  و گسترش ظرفیت ها بر عهده دارند.

چگونه؟ با اجرای راهبردهای مهار مؤثر؛ فعال سازی و ارتقاء نظام‌های پاسخ دهی به فوریت‌های صحی؛ افزایش قابل توجه در ظرفیت انجام آزمایش‌ها و مراقبت از بیماران آماده‌سازی بیمارستان‌ها و در عین حال کسب اطمینان از در اختیار داشتن فضای کافی ملزومات و کارکنان مورد نیاز همچنین توسعه مداخلات صحی نجات بخش.

همگی ما نیز عهده‌دار مسئولیت در راستای پیروی از توصیه‌های صحت و توجه به گام‌های کاربردی ساده پیشنهاد شده به وسیله مقامات بخش سلامت هستیم.

این ویروس، افزون بر آن که یک بحران سلامت عمومی است اقتصاد جهانی را مبتلا ساخته است.

بازارهای مالی به دلیل نا اطمینانی به شدت مورد آسیب قرار گرفته‌اند. زنجیره‌های جهانی عرضه، از هم گسیخته شده‌اند. سرمایه‌گذاری و تقاضای مصرف کننده سقوط کرده است که خطری واقعی و رو به افزایش برای وقوع رکودی جهانی است.  

اقتصاددانان سازمان ملل متحد برآورد می نمایند این ویروس اقتصاد جهانی را در سال جاری دست کم یک تریلیون دالر، و شاید بسیار بیش از آن متحمل هزینه سازد.   

هیچ کشوری به تنهایی قادر به انجام این کارها نیست. بیش از هر زمان دیگر، دولت ها باید در راستای بازیابی اقتصادها
گسترش سرمایه گذاری عمومی ارتقای تجارت، و تضمین حمایت های هدفمند از مردم و جوامعی همکاری نمایند که در برابر این بیماری، تأثیرپذیرترین هستند، یا نسبت به اثرات اقتصادی منفی آن آسیب پذیرترند، شامل زنانی که اغلب به  گونه ای  نامتناسب بار کارهای مراقبتی را به دوش می کشند.

یک همه گیری جهانی ضرورت ارتباط درونی خانواده انسانی ما را آشکار نموده است. پیشگیری از گسترش بیشتر کوید-۱۹ مسئولیتی مشترک برای همه ما است.

سازمان ملل متحد، شامل سازمان صحی جهان، به گونه‌ای همه جانبه بسیج شده است.

به عنوان بخشی از خانواده انسانی‌مان، به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته با دولت ها کار می کنیم، رهنمودهای بین المللی ارائه می دهیم، به جهان یاری می رسانیم تا مسئولیت رویارویی با این تهدید را بپذیرند.

همگی با هم در این شرایط هستیم، و با هم آن را پشت سر خواهیم گذاشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید