روزنامه ملی انیس

داکتر وفایی زاده: افغانستان نباید دوباره پناه گاه امن برای تروریستان باشد

داکتر محمد قاسم وفایی زاده سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز در دفتر کارش با دیوید مارتی نون سفیر فرانسه مقیم کابل دیدار کرد.
در این دیدار در حالیکه فلیپ مارکی رییس عمومی هیئت باستان شناسی فرانسه در افغانستان، قونسل آن سفارت، رییسان حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وباستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز حضور داشتند، بر تحکیم و توسعه روابط فرهنگی میان دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در آغاز محمد قاسم وفایی زاده سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از حمایت فرانسه در راستای حفاظت از ساحات باستانی وبنا های تاریخی کشور ابرازامتنان کرد و برحفظ دستاورد های بیست سال گذشته در عرصه های مختلف به ویژه در بخش فرهنگ و هنر، آزادی بیان و رسانه ها و جوانان تأکید کرد.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان ازحمایت مردم و حکومت فرانسه و پیام سفیر اتحادیه اروپا در راستای پشتیبانی از حکومت افغانستان که بیانگر حراست از ارزش های دموکراتیک در کشور است، تشکر کرد و از نیروی خیزش های مردمی در نقاط مختلف کشور که در دفاع از نظام وجمهوریت و برای افغانستان مترقی است، نیزیاد آور شد و آنرا دفاع از حقوق اتباع کشور دانست. وفایی زاده افزود که افغانستان نباید دوباره پناه گاه امن برای تروریستان باشد.
سپس فلیپ مارکی سفیر فرانسه مقیم کابل از فعالیت ها و برنامه های آن سفارت از جمله کمان بست و لشکری بازار در هلمند، آغاز کار حفریات مشترکدر ساحه بالاحصار در سال ۱۳۹۹، و ساحه باستانی مس عینک یاد آورشد و در مورد تدویر نمایشگاه ۱۷۰ اثر موزیم ملی مربوط به دوره های مختلفکه از ماه سپتمبر تا دسامبر ۲۰۲۱ در موزیم گیمه فرانسه به نمایش گذاشته خواهد شد، معلومات ارائه کرد.
همچنان سفیر فرانسه از برگزاری برنامه های مرکز فرهنگی فرانسه در کابل به گونه آنلاین خبر داد.
سفیر فرانسه، افغانستان را مهد تمدن های مهم جهان دانست و در راستای حفظ میراث های فرهنگی، ساحات باستانی و بنا های تاریخی ابراز حمایت همهجانبه کرد.
در اخیر محمد قاسم وفایی زاده سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نقش دیپلوماسی فرهنگی را در راستای توسعه و تحکیم روابط فرهنگی مهم تلقی کردو از حمایت همه جانبه فرانسه در راستای حفظ میراث های فرهنگی امتنان کرد و بر ایجاد آرشیف دیجتلی باستان شناسی با همکاری ” دافا ” تاکید کرد

ممکن است شما دوست داشته باشید