روزنامه ملی انیس

داکتر عبدالله عبدالله درجلسه شورای وزیران: کشورهای جهان یک‌پارچه از پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت کردند

جلسۀ شورای وزیران ، دیروز تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر، دراین جلسه، رئیس اجرائیه دربارۀ نشست ژنیوا معلومات داد و گفت که با وجود تلاش دشمن که همزمان با برگزاری این نشست، حملاتی را سازمان‌دهی کردند، کنفرانس موفقانه برگزار شد.

داکتر عبدالله عبدالله افزود که نشست ژنیوا در چارچوب حساب‌دهی متقابل به رهبری مشترک حکومت وحدت ملی و سازمان ملل متحد تدویر یافت و در آن دربارۀ اولویت‌های افغانستان در زمینۀ صلح و انکشاف ملی، توسعۀ بخش خصوصی، زنان مساله مهاجرین و عودت کننده‌گان و امنیت غذایی بحث صورت گرفت.

رئیس اجرائیه کشور افزود که در نشست ژنیوا روی برگزاری انتخابات (انتقال قدرت سیاسی، تداوم روند انتخابات و مردم‌سالاری) و روند صلح افغانستان، بحث همه جانبه صورت گرفت.

داکتر عبدالله عبدالله خاطر نشان ساخت که کشورهای جهان یک‌پارچه از پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت کردند و از کشورهای تأثیرگذار خواستند که در این روند همکاری نمایند.

رئیس اجرائیه کشور با ابراز این‌که در مذاکرات صلح قید و شرط  مطرح نیست، گفت که در روند صلح، بحث دست‌آوردهای هفده سالۀ مردم و قانون اساسی مسایل اساسی هستند. ما پیش از انتخابات خواهان تغییر نظام ریاستی بودیم؛ اما هیچگاه خواهان تحقق این هدف از مجراهای غیرقانونی نبوده ایم. روش تعدیل قانون اساسی، روشن می‌باشد.

رئیس اجرائیه در پایان صحبت‌هایش، از رسانه‌ها به خاطر پوشش نشست‌ها و حوادث سپاس‌گزاری کرد و باردیگر متعهد به پاسداری و حمایت از آزادی بیان شد.

در ادامه، وزرای بخش امنیتی، دربارۀ اوضاع امنیتی و حوادث یک هفتۀ پسین در کشور به جلسه گزارش دادند.

بر بنیاد گزارش مسئولان امنیتی، عملیات نیروهای امنیتی افغان و حمایت قاطع بر مواضع و پایگاه‌های دشمن افزایش یافته و در نتیجه، تلفات طالبان به طور چشمگیری افزایش یافته است.

بر بنیاد گزارش وزارت داخله، در نتیجۀ عملیات مشترک ۶۵۳ تن از نیروهای دشمن کشته، ۲۰۰ تن زخمی و ۲۰ تن دیگر اسیر گردیده است.

وزیر امور داخله با اشاره به کشته‌شدن والی نام نهاد طالبان در ولایت هلمند گفت که عملیات‌ها متمرکز به هسته‌های فرماندهی دشمن بوده و اما طالبان از مساجد، مکاتب و خانه‌های ملکی، به حیث سپر استفاده می‌کنند که منجر به دشواری عملیات و تلفات ملکی در برخی مناطق گردیده است.

وزیر امور داخله افزود که با هماهنگی و تدبیر تازه تلاش صورت گرفته تا از تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی و عملیات نیروهای امنیتی جلوگیری شود.

در ادامه، معاون اول ریاست اجرائیه، طرزالعمل اعمار کشتارگاه‌ها و نخاس در مرکز و ولایات را به جلسه ارایه کرد.

بر بنیاد گزارش، به منظور جلوگیری از کشتار حیوانات در خانه‌ها، مراکز شهرها و بازارها، باید ساحات مشخص از جمله در چهار دروازۀ کابل نخاس و کشتارگاه ایجاد شود.

اعضای شورای وزیران هدایت دادند که هیأتی به ریاست شهرداری کابل و همکاری وزارت‌های زراعت، آبیاری و مالداری و ادارۀ محیط زیست، روی مشخص‌سازی مکان کشتارگاه‌ها و نخاس کار نمایند و نتایج کارشان را گزارش دهند.

همچنان، معاون اول ریاست اجرائیه، گزارش توقف و معطلی ۵۲ پروژۀ توسعه‌ای را به جلسه ارایه کرد.

انجنیر محمد خان گفت که نبود زمین، تأخیر در روند تدارکات و چالش‌های امنیتی از دلایل عمدۀ توقف و تأخیر در آغاز کار پروژه‌های توسعه ‌یی بوده است.

در ادامه، وزارت احیا و انکشاف دهات، گزارش فعالیت‌های ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ برنامۀ میثاق شهروندی را به جلسه ارائه کرد.

برنامۀ ملی میاق شهروندی، به‌منظور تحکیم روابط میان حکومت و مردم، عرضۀ خدمات اساسی و معیاری، کاهش فقر و شمولیت اقشار آسیب‌پذیر در برنامه‌های توسعه‌ای راه‌اندازی شده است.

بر بنیاد گزارش برنامۀ ملی میثاق شهروندی، تا کنون ۹۷۰۰ شورای اجتماعی ایجاد شده و ۸۳۰۰ پلان توسعه‌ای طرح شده است. همچنان، قرار است در ده سال آینده در ۳۴ هزار قریه آب آشامیدی فراهم شود. صدها پروژه زیر کار است و مراحل تخنیکی و فنی ده‌ها پروژۀ دیگر تکمیل گردیده است.

رئیس اجرائیه کشور پس از شنیدن ‌گزارش میثاق شهروندی خواهان ایجاد هماهنگی میان ادارات مربوط به ویژه نهادهایی‌که در بخش توسعۀ پایدار کار می‌کنند، گردید.

در ادامه، وزیر اقتصاد گزارش را دربارۀ بررسی نتایج و تصاویب جلسات کمیته‌های انکشافی ولایات طی ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به جلسه ارایه کرد.

بر بنیاد گزارش داکتر مصطفی مستور وزیر اقتصاد، کمیته‌های انکشافی ولایتی ۸۲ درصد بودجۀ شان را به مصرف رسیانده‌اند که این یک پیشرفت قابل توجه را در بهبود و موثریت کار نشان می‌دهد.

وزارت اقتصاد خواهان هماهنگی و انسجام بیشتر میان واحدهای مرکز‌ی و محلی و همچنان تشریک مساعی در ارایۀ معلومات از پروژه‌های انکشافی گردید.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ وسرپرست وزارت معارف، دربارۀ انتقال زمین ملکیت مطبعه آریانا به وزارت معارف به جلسه گزارش دادند.

سرپرست وزارت معارف گفت که وزارت معارف سالانه بیشتر از ۴۰ میلیون کتاب را به چاپ می‌رساند و به همین دلیل نیازمند توسعۀ بخش نشرات‌ می باشد در قسمت انتقال زمین، سوء تفاهمی میان اطلاعات و فرهنگ و معارف وجود دارد که باید حل شود.

رئیس اجرائیه کشور هدایت داد که زیر نظر معاون اول ریاست اجرائیه، نشستی میان وزارت های مالیه، معارف و اطلاعات و فرهنگ تدویر یابد و در صورت نبود مانع قانونی، در انتقال زمین معطل صورت نگیرد.

طبق دستور کار شورای وزیران، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در پیوند به وضعیت آثار باستانی و آبدات تاریخی به جلسه گزارش داد.

بر بنیاد این گزارش، ۳۰۰ آبده و آثار تاریخی در ولایات سروی گردیده و ۲۶۳ آبدۀ تاریخی ترمیم شده است. ۱۱۹ آبده توسط آغاخان، فیروزکوه و متباقی توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ ترمیم شده است.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از کمبود بودجه و منابع بشری فنی و مسلکی در زمینۀ حفاظت و ترمیم عابدات تاریخی سخن گفت و خواستار توجه در این زمینه شد.

رئیس اجرائیه کشور به هیأتی متشکل از معاون اول ریاست اجرائیه، وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، مالیه، انکشاف شهری و اقتصاد هدایت داد که مشکلات بودجه‌ای و کمبود منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ به ویژه ریاست حفظ و ترمیم آبدات تاریخی را بررسی کرده و به شورای وزیران گزارش بدهند تا در قسمت رفع آن اقدام صورت گیرد.

داکتر عبدالله عبدالله گفت که در سفر اخیر ما به فرانسه با رئیس یونسکو در پیوند به آثار تاریخی و باستانی کشور صحبت داشتم و باید از ظرفیت‌های آن سازمان در حفظ میراث گران‌بهای تاریخی استفاده صورت گیرد.

در ادامه، سرپرست وزارت انکشاف شهری، از پیشرفت کار در کمپلکس اداری دارالامان به جلسه گزارش داد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید