روزنامه ملی انیس

داکتر عبدالله عبدالله: بارزه تیر تفنگ نیست، بلکه یک سلسله دوام دار است

سمینار بین المللی گرامیداشت از شخصیت وکارنامه های  محمد ولی خان دروازی نائب السلطنه وزیر دفاع و داخله شاه امان الله خان امروز  ازطرف  وزارت خارجه کشور برگزار گردید .

  به گزارش خبرنگارآژانس  باختر، در آغاز کار سمینار که به اشتراک داکتر عبدالله عبدالله  ، برخی  از وزرا   شماری از اعضای شورای  ملی  سفرا و نماینده های سیاسی کشور ها   استادان  دانشگاه های کابل،  شماری از اعضای  اکادمی علوم و  فرهیخته  گان فرهنگ و ادب برگزار شد، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه  کشور سخنرانی کرد وگفت : وزارت خارجه افغانستان افتخار دارد که شخصیت وکارکردهای شهید محمدولی‎خان دروازی معرف استقلال افغانستان وکفیل السلطنه افغانستان دردوران شاه امان الله خان غازی، تجلیل می کند.

  صلاح الدین ربانی  افزود که یکی از شگفتی های دردناک  این است که شهید محمد ولی خان دروازی  درمحکمه نمایشی درزیر 

  همین سقف (قصر ستور) به زندان محکوم  و سپس به شهادت رسانیده شد صلاح الدین  به پیشینه نظام های مردم سالار  در کشور نیز پرداخت وگفت  که  نظام مردم سالار  نسبی امروز  در افغانستان به آسانی به دست نیامده است، بل تجربه  طولانی  از تبعید ، شهادت وقربانی در عقبه تاریخی خود دارد .

بعداً  عبدالولی ولی  ، نواده یی محمد ولی خان دروازی  به سپاسگزاری  از سازماندهندگان این سمینار گفت که محمد ولی خان دروازی علاقه وافر در امر تعلیم وتربیه اولاد وطن داشت درایجاد مکاتب متعدد درکشور تلاش کرد و او خواستار  ایجاد دفتر هلال احمر درافغانستان شد وبحیث  نخستین متصدی   این دفتر گماشته شد.

  اوبه نقل از مادر بزرگش  درمورد شخصیت  فردی محمد ولی خان دروازی گفت  که او مرد علم دوست بود و به مقام معلم وخانواده احترام خاص داشت .

به همین ترتیب رحمت الله  بیژن‎پور مقاله یی را پیراموان  ابعاد مختلف  زندگی سیاسی اجتماعی و فرهنگی محمد ولی خان دروازی خواند .

بعدأ داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی  سخنرانی کرد و گفت که مسرت دارد  که درسمینار  زیرنام بزرگداشت از شخصیت وکارنامه های محمدولی‏خان دروازی اشتراک کرده است .

او بیان داشت که شهید محمدولی‎خان دروازی یک  شخصیت تاریخی مبارز  ودانشمندی بود  که زندگی او بیانگر خاطره های است که شخصیت های سیاسی  ، فرهنگی  ، علمی وادبی به آن مواجه بوده اند چون دروازی  قربانی  های فراوان داده اند.

وی اضافه کرد، مبارزه تیر تفنگ نیست، بلکه یک سلسله دوام دار است. به همین ترتیب  درتکت پستی  که با تصویر دروازی  آذین  گردیده است  رونمایی شد ونمایشگاه  عکس شهید نیز افتاح شد و سالون تشریفات وزارت  امور خارجه به نام  دروازی مسما گردید .

کار بعد از چاشت سمینار  با نشست علمی وکارشناسی ادامه یافت.

ریاست این بخش  را فاضل‎سانچارکی  معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ به عهده داشت . او درآغاز نشست  گفت که این سمینار نه تنها به هدف تجلیل از خاطره مبارزات ، مساعی وتلاش وجان فشانی  های شهید محمد ولی خان دروازی  برگزار  شده، بل به منظور  روشن سازی زاویه های تاریخ تاریک  برخی  از فصل های تاریخی افغانستان میباشد.

وی افزود، او یکی از معماران استقلال  افغانستان ویکی از پایه  گذاران  اصلی نهضت مشروط  خواهان درکشور و ازجمله کسانی میباشد که سنگ بنای سیاست مستقل خارجی افغانستان را گذاشت و برای اولین بار افغانستان را باقدمت تاریخی فرهنگ ، موقعیت خاص  جغرافیایی  به جهان معرفی گرفت .

   شهید ولی خان دروازی  درسال ۱۲۶۲ خورشیدی  در بدخشان چشم به جهان  گشود درزمان حبیب الله خان به خاطر  تحصیل دربخش های ادبی و  نظامی به ایران  وترکیه رفت او به عنوان  سفیر افغانستان  به کشور های ایتالیا ، المان ، فرانسه و امریکا سفر کرد و استقلال افغانستان را به معرفی گرفت

محمد ولی خان دروازی  که درطول  دوره های کاری خویش درسیاست  وحرب دوشاخه مهم حکومت داری و اداره از خود کفایت وشایستگی  نشان داده بود  اعتماد امیر امان الله خان را بدست آورد و این باعث شد تا شاه  اورا درسال  ۱۹۲۸ بحیث کفیل السلطنه  افغانستان تعیین کند ودر نه سال پادشاهی امان الله خان درایام غیابت امیر، محمد ولی خان دروازی  بحیث کفیل  السلطنه کار کرد.

کار سمینار امروز نیز ادامه دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید