روزنامه ملی انیس

داکتر عبدالله عبدالله : انتخابات در حیات سیاسی کشور یک امر مهم می باشد

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت باحضور درمرکز رای و حدود بیست دقیقه انتظار به نماینده مورد نظر رأی داد.

به گزارش آژانس باختر ، رئیس اجرائیه پس از آن که به نماینده مورد نظر رأی داد به خبرنگاران گفت که انتخابات حاکمیت قانون و مردم سالاری را در کشور نشان میدهد.

 او افزود : انتخابات در حیات سیاسی کشور یک امر مهم میباشد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور شب و روز درتامین امنیت مراکز رایدهی و رایدهندگان فعالیت مینمایند. 

او با اشاره به مشکلات موجود درروند انتخابات گفت که یک سلسله مشکلات  وجود دارد آغاز یک روند جدید چنین مشکلات را می داشته باشدکه با تلاش مسوولان رفع میگردد.

او با اشاره به شهادت جنرال عبدالرزاق و جنرال مومن گفت که این ها و دیگران که درجریان روند انتخابات شهید شده اند قهرمانان و شهدای مردم افغانستان میباشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید