روزنامه ملی انیس

داکتر عبدالقیوم سجادی: حکومت داری خوب نیازمند نیروی متخصص و متعهد به کشور است

پس از امضای توافق نامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله در ۲۸ ثور و عهده دار شدن ریاست شورای عالی مصالحه ملی از سوی داکتر عبدالله عبدالله هر دو تیم وعده سپردند که کابینه مشارکتی را هرچه زودتر تعیین و جهت اخذ رأی اعتماد به پارلمان معرفی می نمایند. ولی در طی کم و بیش یک ماه پس از توافق صرف شمار معدود کاندید وزیران به عنوان سرپرست معرفی شدند، هرچند تشکیل کابینه جدید مهم است اما نگرانی ها از تکرار تجربه تشکیل اعضای کابینه حکومت وحدت ملی در دوره قبلی و ادامه کار سرپرستی و معرفی نشدن به موقع کابینه بوده است. هرچند در چند روز اخیر یک بار دیگر رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه از معرفی شدن هرچه زودتر اعضای کابینه به پارلمان خبر داده اند در رابطه به موضوع تعداد از اعضای پارلمان کشور دیدگاه شان را در مورد با خبرنگار روزنامه ملی انیس چنین بیان می دارند.

جنرال نظیفه ذکی عضو مجلس نمایندگان در مورد شرایط نامزد وزیران معرفی شان به ولسی جرگه می گوید:
قانون اساسی صراحت واضح در رابطه به نامزد وزیران و معرفی شان جهت اخذ رأی اعتماد از پارلمان کشور دارد. باید تابعیت افغانستان را داشته، سن ۳۵ سالگی را تکمیل تحصیلات مرتبط به وزارت معرفی شده داشته باشد. مثلاً در وزارت های امنیتی تجربه مسلکی مربوط به نظامی را داشته باشد در سکتور اقتصادی، مسلکی اقتصاد و همین گونه در سایر وزارت ها در غیر آن نمایندگان مردم در شورای ملی صلاحیت دارند که به کاندید وزیرانی که همچو شرایط را دارا نباشند رأی ندهند.
ولی نظر به تجربه در طی دو دور وکالت اکثراً سرپرست وزیران دو تابعیته موثریت خاص خود را نداشته به حیف و میل بودجه و کمک ها و امتیازات سوء استفاده از صلاحیت های خویش مورد اتهام بوده با داشتن پاسپورت خارجی پاسخگویی نداشتند به همین ترتیب ممکن کاندید وزیرانی باشند که سابقه و تجربه کاری خوبی داشته باشند، ولی شخصاً این بار با معرفی اعضای کابینه جهت اخذ رأی اعتماد از پارلمان به دو تابعیتی ها رأی نخواهم داد. به وزیرانی که نمایندگی از حزب سیاسی و یا تنظیم خاص نماید نیز رأی نخواهم داد. به کسی رأی خواهم داد که از تجربه، تخصص مسلکی، مدیریت خوب، وطندوستی و برنامه های اثرگزار کاری برخوردار باشد. خواهش من از سایر نمایندگان مردم این است در انتخاب وزیران کابینه معامله را کنار بگذارند. منافع علیای کشور و پیشرفت امور حکومت داری خوب را در اولویت خویش قرار بدهند.
شکریه بارکزی یکتن از نمایندگان اسبق و فعال عرصه ژورنالیزم در مورد انتخاب و دادن رأی اعتماد به کاندید وزیران کابینه جدید حکومت افغانستان چنین دیدگاه دارد:
با توجه به معیارات و شرایطی را که قانون اساسی برای انتخاب کاندید وزیران در نظر گرفته شهرت نیک، تجربه، تخصص و تعهد است به نظر من چند مورد دیگر که نهایت ضرور است اولاً تعهد شان برای خدمت واقعی برای افغانستان و تسلط به زبان های ملی است هرگاه کاندید وزیرانی رأی اعتماد اخذ کند که نه آشنایی با کار وزارت و نه مدیریت مسلکی آن را دارد. در حقیقت جفایی است که ما به حق رهبری و مدیریت یک وزارت قایل شده ایم. من امیدوارم این بار ادارات افغانستان خالی از وزیرانی کم تجربه و غیر مسلکی باشد.
درک می کنم که این بار کابینه به دلیل توافق سیاسی میان دو تیم انتخاباتی به شدت سیاسی خواهد بود. زیرا هر دو تیم در محوریت بزرگ ائتلاف تن داده و موتلفین شان دوست دارند خود را در دایره قدرت ببینند ممکن دایره دیر دوام نخواهد بود آنچه که مهم است باید معیارهای شایسته سالاری و حکومتداری خوب رعایت و مدنظر گرفته شود.
وی در ادامه افزود:
به باور من مواردی را که نمایدگان مردم در پارلمان در دادن رأی به اعضای کابینه جدید در نظر بگیرند مطابق به صلاحیت های موجود و معیارات تعیین شده و قانونی عمل نمایند.
سناتور گلالی اکبری نیز در مورد دادن رأی اعتماد نمایندگان مردم در پارلمان به کاندید وزیران کابینه جدید نظرش را چنین بیان داشت:
وزیران معرفی شده نباید چهره های تکراری دوره های قبلی باشد. باید از تخصص و تجربه کاری مرتبط، صداقت، تعهد برخوردار بوده باشند. همچنان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه در انتخاب نامزد وزیران تخصص و ضوابط را نسبت به روابط ارجحیت دهند فرهنگ سرپرستی را از میان بردارند؛ زیرا دوره پنج سال اول مردم افغانستان از وضعیت سرپرستی وزارت ها و ادارات به ستوه آمده بودند نباید تجربه حکومت وحدت ملی تکرار گردد. مسأله مهم دیگر کم رنگ بودن نقش زنان در کابینه موجود است، صرف یک کاندید وزیر در وزارت امور زنان را داریم و بس نگرانی ها را در میان زنان نسبت به کمرنگ شدن زنان بوجود آورده است. خواست ما از رئیس جمهور این است به این مسأله توجه جدی نمایند حد اقل ۳-۴ زن در کابینه تعیین گردد.
به نظر من این بار نمایندگان مردم در پارلمان تصمیم دارند که به چهره های تکراری، دو تابعیته و غیر مسلکی رأی نخواهند داد. نباید رأی هم بدهند.
داکتر عبدالقیوم سجادی نماینده غزنی در ولسی جرگه در مورد چنین دیدگاه دارد:
فکر می کنم چند معیاری که در حکومتداری بسیار اهمیت دارد و در دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد نمایندگان مردم افغانستان باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر هدف اساسی ایجاد یک تیم کاری شایسته و کارآمد و حکومتداری خوب است اولین معیار بحث جدی تخصص و شایستگی، توانمندی و ظرفیت افراد در پست نامزد شده است که رهبری نماید، زیرا حکومتداری خوب نیازمند نیروی متخصص و مسلکی است. ضرورت به توجه جدی دارد دوم معیار تعهد، دلسوزی و خدمتگزاری به مردم افغانستان است. آنهم با توجه به سوابق افراد و کارکردهای گذشته شان قضاوت شود. افرادی که واقعاً انرژی لازم در راستای خدمت به منافع ملی، خاک و مردم افغانستان دارد باید مورد حمایت قرار بگیرد.
نکته سوم با توجه به دو معیار ذکر شده بالا علاوه بر توانمندی و ظرفیت نامزد وزیر پای بندی و همسویی با نظام جوابگو به مطالبات مردم و پاسخگویی از اجراآت خود در برابر پارلمان افراد غیر پاسخگو به پارلمان نهادهای نظارتی طبعاً نمی تواند مؤثر واقع شود باید پایبندی به معیارات تعیین شده و انتخاب شایسته، نمایندگان مردم در پارلمان با قطع نظر از تعلقات قومی، سمتی، زبانی سیاسی و حزبی افراد یک کابینه کارا و خدمتگزار را تقدیم مردم افغانستان نمایند.
داکتر سجادی در ادامه افزود:
وظیفه پارلمان علاوه بر وضع قوانین، تصویب و پالیسی سازی در رابطه به مسایل کلان کشوری مهمترین وظیفه اش نظارت بر حکومت، پاسخگو ساختن حکومت و جلوگیری از تخطی ها است تا مسیر درست را پیش پای مسئولان قرار بدهند از کجروی ها و بی مسئولیتی ها جلوگیری نمایند، اما انجام این وظیفه به دو پیش نیاز ضرورت دارد اولاً ظرفیت کاری پارلمان کشور ثانیاً روحیه جمعی و مشترک در حال حاضر متأسفانه کارنامه خیلی مثبت را از پارلمان در هردو زمینه نمی توان مثال داد در بخش ظرفیت و توانمندی کاری برای انجام وظیفه تجربه خوبی را خیلی از اعضای پارلمان نداشته هم به لحاظ تحصیلات به سطح و سویه قرار ندارند که خیلی از مسایل نظارتی برای شان روشن باشد، حتا بعضی از مسایل حقوقی و روابط قوه مجریه و مقننه برای برخی شان واضح نیست مشکل دوم در روحیه کار جمعی به هرحال ما باید تلاش کنیم که این معیارها در حمایت ها و مخالفت ها مورد توجه قرار بگیرد و اما طبعاً تا رسیدن به آن مرحله پارلمان افغانستان هم راه درازی را در پیش دارد. متأسفانه بعضاً زدو بندهای شخصی، سمتی، قومی، زبانی در حمایت ها و مخالفت ها تأثیرگذار خواهد بود. با این همه و با توجه به منافع کلان کشور و مسئولیت و مکلفیت های قانونی در برابر منافع ملی و علیای جامعه افغانستان تعهد والتزام را که نمایندگان مردم افغانستان در برابر خدا، مردم و کشور دارند باید تلاش کنند با موضع گیری های منطقی و اصولی از افراد شایسته و دلسوز در شکل گیری حکومت کار آمد خدمت گذار و دلسوز کمک کنند.
حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید