روزنامه ملی انیس

داکتر حمدالله محب در سفر به ولسوالی خواجه عمری غزنی از مسئولین امنیتی و مردم در بازپسگیری آن ولسوالی قدردانی کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور در راس یک هیئت بلندپایه دولتی که در آن رهبری سکتور امنیتی و دفاعی و برخی وزرای کابینه حضور داشتند به ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی سفر کردند.

در جلسه امنیتی که به رهبری داکتر حمدالله محب مشاو امنیت ملی و با اشتراک والی و مسئولین امنیتی ولایت غزنی و نیز رهبری سکتور امنیتی دایر گردید، روی وضعیت امنیتی ولایت غزنی به ویژه ولسوالی خواجه عمری بحث شد و از تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی در بازپس‌گیری ولسوالی خواجه عمری و چندین ولسوالی دیگر قدردانی به عمل آمد.مسئولین محلی غزنی ضمن ارایه گزارش وضعیت موجود آن ولایت گفتند که مردم از نظام و حکومت شان حمایت می‌کنند و در بازپسگیری ولسوالی خواجه عمری باشنده‌گان آن ولسوالی همکاری مستقیم با نیروهای امنیتی داشتند.مسئولین امنیتی غزنی پیشنهادات شان‌را جهت تحکمیات، بهبود وضعیت و تجهیزات بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی مطرح کردند و اطمینان دادند که دشمن در تمام عملیات‌ها شکست خورده و قوای امنیتی و دفاعی برای تامین امنیت شاه‌راه نمبر یک و امنیت سراسری ولایت غزنی تلاش می ورزند.

مشاور امنیت ملی گفت که به هر ولسوالی به خصوص ولسوالی های که زیر تهدید بلند قرار دارند، اردوی منطقه‌یی ایجاد می گردد و نقش مردم را در این پروسه مهم خواند. داکتر محب به مسئولین ارشد امنیتی به منظور رفع خلاها، تقویت و تجهیزات قوا و نیز اعمار مجدد تعمیر قوماندانی امنیه و تعمیر ولسوالی خواجه عمری هدایت لازم داد.

ولسوالی خواجه عمری حدود دو ماه قبل پس از چهار سال تسلط طالبان از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی تصرف گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید