روزنامه ملی انیس

داکتر حبیبه سرابی: ۱۸ حوت مطابق ۸ مارچ مصادف به روز زن در سرتاسر جهان است

امسال از این روز تحت شعار و تأمین حقوق مساوی زنان، متضمن برابری نسل های آینده ما، تجلیل بعمل می آید. خبرنگار روزنامه ملی انیس به استقبال از این روز دیدگاه های شماری از فعالان زن را جمعاوری کرده که تقدیم خوانندگان می گردد.

داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید:

پیام مشخص من برای تجلیل از هشت مارچ بسیج همگانی زنان به نظارت از پروسه صلح است تا بتوانیم واقعاً ارزشهای مردم سالاری، شهروندی و حقوق بشر را حفظ کنیم خواست من از زنان رنجدیده کشور اینست که بیدار و هوشیار باشند و هر لحظه مراقبت و نظارت از پروسه صلح و گفتگوها نمایند که چه اتفاق می افتد. و حضور شان در میز مذاکره یک بخش حتمی از جریانات صلح است که نباید به عقب گرد ما منجر شود.

نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف:

برابری جنسیتی و تعلیم و آموزش برای دختران از اهداف بزرگ وزارت معارف است. در حال حاضر ما برنامه های متعددی را برای برابری شاخص جنسیتی زنان و دختران در دسترسی زنان به حق تعلیم و آموزش دختران راه اندازی نمودیم که در برابر جنسیتی استخدام معلم زن پنجاه، پنجاه شود که ۳۸ درصد معلمین ما را اناث تشکیل میدهد. به اساس شاخص تعیین شده نیم برابر را تشکیل میدهند. ولی در شاخص برابری دانش آموزان دختر مساویانه نیست بلکه ما تلاش می کنیم از طریق فراهم آوری سهولت ها استخدام معلمین زن، ایجاد مکاتب دختران، ایجاد صنوف محلی، سواد آموزی و سواد حیاتی به همین ترتیب در برنامه تعلیمات اجتماعی حضور دختر خانم ها افزایش یابد.

نزهت ضمن پیامی خطاب به زنان و دختران گفت:

پیام مشخص ما متوجه خانواده ها است. چون تعلیم و تربیت حق اساسی، قانونی و اسلامی دختران است اجازه بدهند در کنار فرزند پسر شان بیایند به مکتب بسوی تعلیم و تربیه و روشنگری علم و دانش.

زرقا یفتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال با مرور به وضعیت موجود زنان و دختران دریکسال گذشته می گوید:

از هشت مارچ سال گذشته تا حالا اگر نظر کلی بر وضعیت زنان در افغانستان بیداندازیم نکات مثبت را می توان بر شمرد که مشارکت زنان در عرصه های مختلف خیلی پررنگ بوده به طور مثال حضور زنان در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ و آنانکه به پارلمان راه یافتند همچنان حضور زنان در رهبری حکومت که حدود هجده معین زن داریم در موارد دیگری که خوشبینی های وجود داشته تعداد دختران که به مکتب رفته و دسترسی به تعلیم و خدمات صحی داشتند خوب بوده و در کل مشکلاتی نیز وجود داشت.

آمار دخترانیکه از تعلیم بدور اند. در سال ۲۰۱۹ و حالا افزایش یافته، طالبان در ممانعت دختران به مکتب و تعلیم نقش داشته نا امنی، خشونت های خانوادگی و سنت های ناپسند رایج مانع ترک مکتب و نبود دسترسی شان به تعلیم شده است.

در بخش خدمات صحی در جریان یکسال گذشته به اساس آمار نشر شده نهاد های تحقیقاتی که بر می گردد به افزایش آمار مرگ و میر اطفال و مادران در ولایات و ولسوالی های دور دست. بلند بوده در دسترسی به عدالت نیز چالشهای جدی وجود داشت و مشکلات موجود در دستگاه عدلی و قضایی کشور سبب شده تعداد زیادی از خانواده ها قضایای شانرا در مراجع عدلی و قضایی ثبت نکنند.

متأسفانه آماری که از طرف کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان نشر شده نشان میدهد خشونت ها نسبت به سال قبل افزایش یافته است حداقل شاهد حدود ۱۷ مورد سنگسار زنان در ولایت غور در یکسال گذشته بودیم که نشان میدهد. چالشهای جدی در برابر زنان وجود دارد.

خانم یفتلی گفت: از اینکه مذاکرات صلح را در پیش رو داریم پیامم اینست که ما فعالان حقوق زنان یکصدا خواهان حضور معنا دار زنان افغان در مذاکرات صلح هستیم و نیز می خواهیم تعداد متناسب زنان که فهم لازم در مورد صلح و حل منازعه دارند به نمایندگی از زنان کشور در میز مذاکره حضور پیدا کرده تا واقعاً صدای زنان افغان برای معامله قرار نگرفتن سرنوشت آینده شان در این پروسه باشند.

ناجیه احمدی کارمند یکی از وزارت خانه ها:

امسال هشت مارچ مصادف به زمانی شده که ازیکسو توافقنامه یک جانبه امریکا با طالبان صورت گرفته و از سویی هم بحث های سیاسی درباره صلح داغ شده است بناءً زنان نگران اند، که در مذاکرات میان افغانها حقوق آنان به معامله گرفته نشود. زیرا رهبران طالبان پس از امضای توافقنامه اعلام کردند که حقوق و آزادی های زنان رابه باور خود شان در چوکات دین اسلام ارج می نهند. زبان دیپلوماتیک در این توافقنامه تقریباً گنگ است. ایالات متحده و متحدانش که در بیش از ۱۸ سال حضور در افغانستان حمایت های بی حد و حصر جهت اعاده حقوق و آزادی های بشری و حمایت از زنان نموده اند با امضای این توافقنامه مبهم است ولی در اینطرف جانب حکومت، سیاسیون و بخصوص فعالان زنان حفظ دستاورد ها و مشارکت وسیع همه اتباع کشور مخصوصاً زنان را در همه عرصه ها خط سرخ عنوان می کنند.

 بناءً تجلیل از هشت مارچ امسال همآهنگی و انسجام زنان کشور را در ارائه و بازتاب جدی خاسته های شان در فرایند صلح جاری
می طلبد.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید