روزنامه ملی انیس

داکتر حارث عارف: روزانه ۷۵۰ مریض جهت تداوی به شفاخانه وزیر محمد اکبرخان مراجعه می کند

حارث عارف داکتر جراحی اورتوپیدی در طول یک سال ۲۷۵۰ عمل جراحی را در شفاخانه وزیر محمداکبرخان انجام داده است. خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه را با این داکتر موفق کشور انجام داده که تقدیم خوانندگان عزیز می گردد.

داکتر حارث عارف گفت مدت هفت سال می شود که خدمات صحی را انجام میدهم یعنی بعد از ختم پوهنتون دو سال با دوکتوران بدون سرحد در بخش تراما کار کردم و بعد از آن مدت چهار سال را در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان به حیث داکتر ترینر اورتوپیدی ایفای وظیفه نمودم بعد از اکمال تخصص از مدت یکسال به این سو به حیث جراح اورتوپیدی شفاخانه وزیر محمد اکبرخان و فعلاً به حیث مسئول پولی کلینیک شفاخانه وزیرمحمداکبرخان ایفای وظیفه می نمایم.

وی گفت: عملیات هایی را که من به حیث معاون جراح اسیست کردم حدود ۳۰۰ عملیات می باشد و عملیات هایی را که به صورت مستقل انجام داده ام بیشتر از ۲۷۰۰ عملیات است.

در ابتدای کار با مریضانی برخوردم که تداوی آن در اکثر شفاخانه های افغانستان امکان پذیر نبود متأسفانه امکانات نداشتیم خصوصاً در حادثات سرطانی ما مرکز تداوی سرطانی نداشتیم بیشتر مریضان ما به بیرون از کشور جهت تداوی می رفتند حالا یک مرکز سرطانی در افغانستان ایجاد شده و مسافرت مریضان به بیرون از کشور نسبتاً کم شده است کوشش می کنیم کیفیت خدمات صحی را بالا ببریم تا از رفتن مردم جهت تداوی به بیرون از کشور جلوگیری شود.

عارف اظهار داشت: من در چندین کنفرانس جهانی از جمله کنفرانسی که به اشتراک هشت کشور سارک در شهر تاشکند دایر شده بود و کنفرانس هایی که در کشور ترکیه و هندوستان دایر شده بود اشتراک نموده ام.

داکتر حارث عارف تأکید کرد: مریضان اورتوپیدی وترماتولوژی در افغانستان تداوی می شوند و جراحی شان امکان دارد مشکلات فعلاً کم شده.

داکتران از طرف شورای طبی تریننگ می بینند در یک سال از طرف وزارت صحت عامه چندین تریننگ و سیمینار و ورکشاپ دایر می شود که ظرفیت و توانایی کاری داکتران بالا رفته و امیدوار هستیم که مریض به خارج و بیرون از کشور جهت تداوی نرود.

وی گفت: روزانه بین ۵۰۰ الی ۷۵۰ مریض در بخش جراحی عمومی در داخله عمومی و در بخش اورتوپیدی در این شفاخانه مراجعه می کند به تمام آنها خدمات صحی ارائه می شود، همچنان مریضان عاجل که ضرورت به عملیات داشته باشند داخل بستر می‌شوند مریضانی که روزانه به پولی کلینیک مراجعه می کنند حداقل پنج مریض بستر می شوند فعلاً در بخش اورتوپیدی ۱۶۰ مریض داخل بستر داریم و در بخش جراحی عمومی ۲۴ مریض داخل بستر داریم و همچنان اتاق ریکوری ما جدا است که مریضان عاجل بستر می شوند که تا فعلاً ۱۴ مریض داخل بستر شده اند.

وی اظهار داشت: از این که من یک عضو جوان خانواده شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان هستم همیشه کوشش من این است که با دنیا قدم به قدم برویم و پیشرفت هایی که در دنیا به وجود می آید، در شفاخانه ما هم انجام شود و بخش دکتوران کادری داشته باشیم که خدمات خوب ارزشمندی را به هموطنان ما انجام بدهند.

داکتر عارف تصریح کرد: در کشورهایی که خدمات صحی رایگان است مشکلات زیاد می باشد چون انتظار مردم زیاد است که باید خدمات بیشتر برای شان انجام شود متأسفانه امکانات کم است. مریضان یک مقدار دوا را که ما در شفاخانه داریم برای شان داده و بقیه را از بازار تهیه می‌کنند خصوصاً مریضان اورتوپیدی که عملیات می شوند یک مقدار ادویه را از بیرون خریداری می کنند همین مشکلات ما است امیدوار هستیم که مقامات دولت یک بودجه کافی برای وزارت صحت عامه بدهند تا ما بتوانیم همین مشکلات مردم را رفع کنیم.

وی گفت: خواست ما از دولت و رهبری وزارت صحت عامه این است که کادرعلمی تربیه کنند در بخش های مختلف و رشته ها را بیشتر اختصاصی سازند و زمینه تریننگ ها را در بیرون از کشور مساعد سازند تا داکتر ها در آنجا بروند و تریننگ ببینند و با یک درس جدید و با یک نوع تداوی جدید که در دنیا است آراسته شوند و دوباره به افغانستان بیایند.

حارث اضافه کرد:

از مراجعین خواست ما این است که لطفاً نظم و دسپلین را مراعات کنند و باعث مزاحمت در جریان اجرای وظیفه داکتران نشوند و اگر برای شان کدام مشکل پیدا می‌شود و خدمات صحی به دل شان نمی باشد صندوق شکایات داریم و می توانند که شکایت خود را تحریری در صندوق بیاندازند.

داکتر حارث عارف در اخیر افزود: معمولاً نهادهای دبلیو اچ و صلیب سرخ و ام اس اف با دوکتوران بدون سرحد شفاخانه همکاری دارند وزارت صحت عامه و بعضی شرکت های خصوصی یک مقدار ادویه به شفاخانه ما کمک می کنند که جهت تداوی مریضان استفاده می شود.             محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید