روزنامه ملی انیس

داکترکمال سادات : جوانان پایه های اساسی نظام را تشکیل می دهند

داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ روزپنجشنبه درمیان جوانانی که دررقابت های (‎هلدپرایز) شرکت کرده بودند گفت که حکومت به جوانان با استعداد نیازدارد. به گزارش آژانس باختر: دربرنامه رقابتی هلدپرایز، جوانان مستعد از ۱۵۰ کشور و یک هزار پوهنتون جهان اشتراک و گروه برنده درنهایت درملل متحد برنامه خود را بیان می کند.

این رقابت برای اولین باردرافغانستان برگزارشد و حدود ۲۵  دسته ازجوانان برنامه های شان را ارائه کردند.

معین امورجوانان در میان آنان گفت که جوانان مستعد کشور طرح و برنامه های سازندۀ شان را ارائه کردند که درنهایت یک گروه چهارنفری برنده این رقابت شد.این جوانان درمرحله بعدی رقابت جدی تری درپیشرو دارند.

معین امورجوانان افزود که پایه های اساسی نظام را جوانان می سازند و این جوانان تلاش میکنند تا برندۀ رقابت هایی شوند که درگذشته اصلآ به آن فکر نمی شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید