روزنامه ملی انیس

داکترکمال سادات: جوانان درپیشرفت و ترقی کشور سهم فعال بگیرند

داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ  دیروز سه تن از ژورنالیستان زن را که در ولایت های کشور فعالیت های رسانه یی دارند، تقدیر کرد.

به گزارش آژانس باختر: معین امورجوانان دردیدار با  نقیبه بارکزی  سمیرا شریفی و راضیه محمدی ژورنالیستان رسانه های محلی ولایت های هرات، کندز و بلخ ، ازفعالیت های آنان قدردانی کرد و آنان را مورد تقدیر قرار داد.

همچنان معین امور جوانان دراین دیدار ازتمام جوانان خواست تا درترقی و پیشرفت کشورسهم فعال بگیرند.از سوی هم نقیبه بارکزی، ضمن اظهار تشکر از رهبری معینیت امور جوانان، خاطر نشان ساخت درراستای خدمت به مردم و جامعه و همچنان  آبادی کشور تلاش های پیگیر خواهند کرد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید