روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

داکترکمال سادات: بدون مشارکت زنان پیشرفت کشورممکن نمی باشد

داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیداربا سپوژمی وردک معین وزارت امورزنان گفت  که بدون مشارکت زنان دربخش های مختلف پیشرفت کشورممکن نمی باشد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، درین دیدار پیرامون هماهنگ کردن برنامه های که به مناسبت روزبین المللی زن برگزارمی شود بحث صورت گرفت.

معین امورجوانان با اشاره به نقش مؤثرزنان دربخش های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی گفت که بدون مشارکت زنان دربخش های مختلف پیشرفت کشورممکن نمی باشد.

به همین ترتیب معین وزارت امورزنان گفت که زنان افغانستان رسالت شان را درشرایط دشوار کنونی می دانند و به همین دلیل خواهان مشارکت خود درهربخش می باشند.

معینیت امورجوانان و وزارت امورزنان درنظردارند تا از روزبین المللی زن را با راه اندازی برنامه های مختلف تجلیل کنند

ممکن است شما دوست داشته باشید