روزنامه ملی انیس

داکترکمال سادات  از جوانان خواست که در روند صلح سهم مسئولانه بگیرند

به حضورداشت داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، دیروز نشستی  دررابطه  به  نقش جوانان درروند صلح ،  درولسوالی قره باغ ولایت کابل برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر، دراین نشست  که ازطرف معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ  درولسوالی قره باغ ولایت کابل برگزار شد، دررابطه به نقش جوانان درروند صلح  بحث صورت گرفت.

دراین نشست داکترسادات نقش جوانان کشور را درتامین صلح درکشور ارزشمند خواند و گفت که  دربیش از چهاردهه جنگ درکشور شمار زیادی از جوانان خود را ازدست داده ایم.

او خاطرنشان کرد بنا براین، ما ولایت به ولایت ، ولسوالی به ولسوالی و کوچه به کوچه می گردیم و به خاطرتامین صلح سراسری درکشور کارمی کنیم.

معین امورجوانان ، از جوانان خواست که درراستای تامین صلح ،  مسئولانه  کار کنند و همچنان  ازعلمای کرام تقاضا کرد که ازطریق مساجد پیام صلح را ، به اساس احکام قران عظیم الشان و ارشادات دین مبین اسلام ،  به مخالفان برسانند.

همچنان  دراین نشست  محمد حنیف صدیقی ولسوال قره باغ  صحبت کرد و از جوانان خواست که درروند تامین صلح درکشور ،  تلاش کنند و سهمگیری جوانان آن ولسوالی را در تامین صلح مهم دانست.

همینگونه شماری ازجوانان ولسوالی قره باغ  درصحبت های خود  ازتلاش های شان درراستای تامین صلح درکشور اطمینان دادند  و نقش جوانان را درتامین صلح  مهم دانستند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید