روزنامه ملی انیس

داکترعبدالله عبدالله: از کمک‌های شورای مهاجران ناروی برای افغانستان سپاسگزاریم

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز پنجشنبه با جان ایگلند دبیرکل شورای مهاجران ناروی در دفتر کارش در قصر سپیدار دیدار کرد.

در این دیدار ایگلند گزارش مفصلی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این شورا برای مهاجران و بی‌جاشدگان افغانستان ارایه کرد.

ایگلند در ادامه صحبت‌های خود به رئیس اجرائیه گفت: ما تصمیم داریم به کمک‌ها خود برای مهاجران و بی‌جاشدگان داخلی و همچنان دادخواهی برای کمک به مهاجران افغانستان در سطح بین‌المللی ادامه بدهیم.

ایگلند خواهان همکاری حکومت با این نهاد برای رسیدگی بهتر به پناهندگان و بیجاشدگان داخلی گردید.

رئیس اجرائیه از کمک‌های شورای مهاجران ناروی برای مهاجران و بی‌جاشدگان افغانستان و از همکاری و ارتباط نزدیک این نهاد با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و کمیته امور پناهندگان ریاست اجرائیه تشکر و قدردانی کرد.

رئیس اجرائیه از برنامه‌های این شورا برای افغانستان استقبال کرد و وعده سپرد که حکومت آماده است سهولت‌های لازم را برای تسهیل هرچه بیش‌تر فعالیت‌های شورا برای مهاجرین افغانستان فراهم سازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید