روزنامه ملی انیس

داکترزلمی خلیل زاد: تحمیل یک طرز فکر و ایدیولوژی در افغانستان تجربۀ ناکام بوده است

 رئیس اجرائیه کشورمی گوید صلح به نفع و خیر همۀ مردم افغانستان است و حقوق همۀ شهروندان در آن در نظر گرفته میشود. معامله با حقوق مردم به معنای صلح نخواهد بود. در روند صلح پیشنهادها و نگرانیهای مردم در نظر گرفته خواهد شد.

از سویهم مردم می گویندکه صلح و انتخابات خواست و آرزوی اساسی مردم این کشور است و ما از روند صلحی حمایت میکنیم که در آن انتخابات، حقوق زنان و دستآورد های هجده ساله مردم حفاظت شود.

این در حالی است که اخیراً تلاشها در پیوند به روند صلح افغانستان تشدید یافته است و تلاشها در چند جهت برای برقراری صلح در کشور جریان دارد. زلمی خلیلزاد که در جریان ششمین دور سفرهای خود در پیوند به صلح به سر میبرد، سرگرم دیدار و گفتگو با اقشار مختلف مردم است.

همزمان با این تلاشها، نگرانیها از قربانی شدن دستآوردهای هجده سال اخیر و همچنان نادیده گرفته شدن حقوق زنان و اقلیتها در روند صلح در فضای رسانهای و محافل سیاسی کشور مطرح است. با این حال حکومت، مقامهای امریکایی و حامیان بینالمللی دولت افغانستان بارها اعلام کردهاند که صلح به معنای برگشت به گذشته نیست و دستآوردهای مردم افغانستان در این روند قربانی نخواهد شد. این درحالی است که از چندماه به اینسو گفتگوهای  صلح با گذشت هر روز جدی تر میشود و حکومت نیز تلاشمیکند، طالبان را به میز مذاکره و گفتگوهای  مستقیم با خود بکشاند.

 تاکنون طالبان پنج بار با امریکایی ها و یک بار با برخی از سران احزاب جهادی دیدار و گفتگو کرده اند، اما این گروه هنوز حاضر نشده اند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند.قرار است تا کم تر از یک ماه دیگر شورای عالی صلح به دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی لویه جرگه مشورتی صلح را برگزار کند.

 رئیس جمهورگفته بود که لویه جرگه مشورتی صلح به منظور استماع، استفاده مؤثر و ارجگذاشتن به مشورهها، نظریات و تحلیل نمایندگان مردم از تمام اقشار جامعه جستجوی راه حل و تسریع روند مذاکرات صلح برگزار میشود.

 سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح اخیراً گفته است که لویه جرگه مشورتی صلح این بار متفاوت تر از گذشته برگزار خواهد شد.

اعضای این لویه جرگه  از ۲۴ کتگوری انتخاب خواهند شد و در آن زنان و جوانان نقش متناسب و بارز خواهند داشت. این لویه جرگه (بزرگترین لویه جرگه تاریخ معاصر افغانستان) خواهد بود.

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ خاص وزارت خارجۀ امریکا برای روند مذاکرات صلح افغانستان، برای ششمین بار به منطقه سفر کرده تا گفتگو های صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را به ثمربرساند.

 نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور مصالحۀ افغانستان گفته است که تحمیل یک طرز فکر و ایدیولوژی در افغانستان “تجربۀ ناکام بوده و هیچگاهی نتوانسته است نتایج مطلوب را در قبال داشته باشد.کوشش کردن از راه زور که یک مفکوره بالای کل افغانها قبولانده شود، یک تجربۀ ناکام بوده است. در دهۀ ۱۹۸۰ کمونیست ها کوشش کردند تا مفکورۀ خود را حاکم کنند، ناکام بود؛ در دهۀ ۱۹۹۰ دیدید که چه جنجال هایی آمد با آمدن مجاهدین؛ به تعقیب آن سیستم طالبان که هر سه سیستم ناکام بود. بنابرین روند آمادگی برای مذاکرات صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با هم باید موازی به پیش برده شود، اما تأکید کرد که او ترجیح می دهد که قبل از برگزاری انتخابات، طرفین متخاصم به یک توافق دست یابند.طرفدار این استم که موافقه بین طالبان و {حکومت} افغانستان قبل از انتخابات صورت بگیرد.احتمال آن میرود که قبل از ۲۸ سپتمبر، تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، طرفین متخاصم به توافق نرسند، بنا براین، لازم است تا برای برگزاری انتخابات در این کشور نیز آمادگی گرفته شود.

 خلیلزاد در پاسخ به سوالی که آیا نیرو های امریکایی تا سه الی پنج سالی آینده افغانستان راترک خواهند کرد یا خیر، گفت “اگر مشکل تروریزم در افغانستان نباشد اگر افغانستان به موجودیت نیرو های خارجی ضرورت نداشته باشد، اگر حکومت آیندۀ افغانستان، طالبان و غیره، ضرورت نداشته باشند و نخواهند که قوای خارجی در افغانستان باقی بماند، بلی چرا نی. موصوف نقش کشور های منطقه از جمله پاکستان و روسیه را در روند صلح افغانستان مثبت ارزیابی کرد و تأکید کرد که امریکا در صدد “انحصار دیپلوماسی روند صلح افغانستان” نبوده، بلکه از تلاش های منطقهای برای تأمین صلح و ثبات در آن کشور استقبال می کند.”
مردم می گویند دولت افغانستان با استفاده درست از وضعیت کنونی، باید سیاستی را در پیش گیرد که برای کشورهای منطقه حساسیت برانگیز نبوده و همأهنگی بیشتر را درروند پروسه صلح درافغانستان بهوجود بیاورد.آمدن خلیلزاد در پروسه صلح همانگونه که امریکا اعتماد کردهاست به حضور ایشان در این پروسه، مردم ما نیز خوشبین هستند. از این رو باورمند هستیم که این حرکتها نتیجه مثبت در پی داشته باشد. مذاکرات صلح با طالبان باید افغانستان شمول بوده و با ضمانت بینالمللی انجام شود تا جنگ در کشور خاتمه یافته و صلح پایدار تأمین گردد. این کار زمانی در کشور امکان پذیراست که همه گروههای سیاسی در داخل کشور و نیز کشورهای منطقه و جهان بدانند که منافع آنان در این روند تأمین شده است.
سید اکبر آغا عضو پیشین گروه طالبان میگوید که کمیسیونی متشکل از اعضای گروه طالبان اشتراک کنندگان نشست قطر را مشخص میکند.میزبانی  این نشست در دوحه را دولت قطر به عهده خواهد داشت، اما برای گزینش اشتراک کنندگان این نشست، کمیسیونی از اعضای گروه طالبان شکل گرفته که این مسئولیت را به پیش میبرد.او با اشاره به احتمال اشتراک نماینده حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در این نشست، بیان داشت که مسأله یاد شده تاکنون مورد اختلاف است و طالبان تأکید دارند که اعضای دولت باید بدون درنظرداشت موقف دولتیشان در این نشست اشتراک کنند.

همزمان با این احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح نیز فهرست نشر شده از اشتراک کنندگان نشست قطر را درشبکه های اجتماعی رد کرده گفت: تاکنون به گونه رسمی ازهیچ یکی از طرفهای نشست قطر به شمول شورای عالی صلح و حکومت افغانستان به گونه رسمی دعوت نشده است.بررسیها روی احتمال اشتراک یا عدم اشتراک شورای عالی صلح دراین نشست ادامه دارد و احتمال بروز ابهامهای نشست مسکو از جمله مشخص نبودن آجندا عدم محوریت دولت و پراکندگی در اشتراک طرفها مسائلی است که تاکنون تصمیم گیری پیرامون اشتراک شورای صلح در این نشست را به تأخیر انداخته است.دومین دور نشست سیاسیون افغانستان و نمایندگان طالبان پیرامون گفتگوهای صلح بین الافغانی قرار است در ۱۵ و ۱۶ اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود؛ دور پیشین این نشست با اشتراک دست کم ۸۰ تن از سیاسیون افغانستان درغیاب نماینده دولت در مسکو برگزار شدکه نتیجه چندانی درقبال نداشت.

لام- جیم

ممکن است شما دوست داشته باشید